Stiftelse av Eier- og forvalterforum

F.v.: Henning Lauridsen (NBBL), Harald Ringstad (KA), Per Olaf Brækkan (FEF), Hildegunn Bjerke (Finans Norge), Knud Mohn (NKF), Fredrik Horjen (NKF-sekretariat), Svein Håkon Harv (Statsbygg og NBEF), Elisabeth Leikanger (NKF - sekretariat), Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom) og Cecile Blytt (Difi).
Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (Eier- og forvalterforumet) ble formelt stiftet 26.09.18 etter fem års uformelt samarbeid.

Følgende organisasjoner står bak etableringen:

  • Norsk Eiendom
  • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
  • Sykehusene v/Helse Sørøst
  • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA)
  • Norges bygg og eiendomsforening (NBEF)
  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
  • Statsbygg
  • Fylkeskommunal eiendomsforum (FEF)
  • Finans Norge

Fra vedtektene fremgår det at Eier- og forvalterforumet skal være en interesseorganisasjon for eier- og forvalterorganisasjonene i Norge. Forumet skal fremme medlemmenes felles interesser i samfunnet og synliggjøre eier-, forvalter- og bestillerrollen. Forumet vil fungere som et nettverk og samarbeidsforum for medlemmene, bidra til kompetansehevning, og være et felles kontaktpunkt mot myndighetene, Standard Norge og leverandørenes organisasjoner. Eier- og forvalterforumet er åpent for organisasjoner som representerer private og offentlige byggeiere og forvaltere. Offentlige myndigheter og prosjekter som er relevante for forumets formål kan delta som observatører.

Forumets styre består av Henning Lauridsen (NBBL), Knud Mohn (NKF) og Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom). Elisabeth Leikanger og Fredrik Horjen fra NKF er sekretærer for forumet.

Forumet arrangerer konferansen Fra analoge til digitale bygg 14-15.november sammen med Bygg21. Bygg21 har bidratt aktivt til etableringen av Forumet.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer