Forbrukerne i sentrum av bolighandelen

Advokat og avd.dir. Henning Lauridsen på høring om tryggere bolighandel 23. august 2018. (Foto: skjermdump, Regjeringen.no)
Regler for kjøp og salg av bolig i avhendingsloven har betydning for både boligkjøpere og selgere. Derfor er loven av stor betydning for forbrukere flest.

NBBL hadde forbrukerperspektivet i fokus på høringsmøtet i Justisdepartementet. Her ble regjeringens forslag til endringer i reglene om kjøp og salg av bolig etter avhendingsloven satt på dagsorden. 

- Målet med loven er at kjøp og salg av bolig skal foregå så knirkefritt som mulig, og med færre konflikter enn det er i dag, sa statssekretær Rotevatn ved åpningen av møtet.

«As is» eller «som den er»

En av de viktigste endringene regjeringen foreslår er at selger ikke skal kunne ta «som den er» forbehold. I dag tas det så å si alltid et slikt forbehold ved salg av brukt bolig.

- I praksis fører det til at kjøper bare kan nå frem med mangelskrav for skjulte feil eller mangler dersom boligen er i «vesentlig dårligere stand» enn det er grunn til å forvente, sier Henning Lauridsen, avd. dir. i NBBL. 

- NBBLs synspunkt er i hovedtrekk at det kan være fornuftig at selger får mer risiko og kjøper mindre for skjulte feil eller mangler enn det er i dag. Men det er på ingen måte gitt at det blir færre konflikter av dette, fortsetter Lauridsen.

Loven må være forbrukervennlig

For NBBL er det hensynet til forbrukerne – altså medlemmene i boligbyggelagene – som er viktigst når de nye reglene skal på plass, ikke de som har økonomisk interesse i handelen som f.eks. forsikringsbransjen, takstmenn, eiendomsmeglere etc.
 
- Både selgere og kjøpere er forbrukere og har like stort behov for beskyttelse. Derfor må loven legge til rette for en rettferdig og balansert risikofordeling mellom disse, sa Lauridsen på møtet.

Tilstandsrapport

I NBBL sitt innspill til regjeringens forslag om tilstandsrapport, var også forbrukerperspektivet i sentrum.

- Det som bør være med i en tilstandsrapport må være basert på en kost-nytte vurdering. Samt at både innhold og omfang må være forståelig for forbrukerne, avsluttet Henning Lauridsen fra talerstolen.

Dansk modell for boligomsetning

På møtet fikk statssekretær Rotevatn også overbragt en rapport om den danske modellen for boligomsetning fra Christian V. Dreyer i Eiendom Norge og Henning Lauridsen i NBBL. 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer