Boligdebatt med temperatur under Arendalsuka

Engasjert panel: F.v: programleder Oddvar Stenstrøm, adm. direktør Morten A. Meyer, Huseierne, adm. direktør Carl Geving Norges Eiendomsmeglerforbund, adm. direktør Thor Eek, NBBL, Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) (foto: NBBL).
Unges muligheter til å komme seg inn på et boligmarked med høye priser var tema når NBBL, Huseiernes Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund inviterte statsråd Monica Mæland og andre sentrale boligpolitikere til debatt 14. august under Arendalsuka.

For å bevare den norske boligmodellen der åtte av ti eier sin egen bolig, er det viktig at unge i etableringsfasen har mulighet til å komme seg inn i boligmarkedet. NBBLs Thor Eek mente at en bedre startlånsordning kan hjelpe unge med betalingsevne, men uten egenkapital og foreldrebank, inn på boligmarkedet. Siden ordningen ble endret til kun å omfatte varig vanskeligstilte, har det blitt utbetalt 5000 færre lån. En styrket BSU-ordning er også et godt virkemiddel for sparing, mente Eek.

Karin Andersen (Sv) og Siri Gåsemyr Staalesen (Ap)

Tall fra SSB viser at andelen lavinntektsgrupper som kommer seg inn på boligmarkedet har falt med 10 prosent. I debatten påpekte Eek at det er et politikeransvar å gjøre noe med at 50 prosent av enslige forsørgere leier bolig.

Eek ønsket også flere byvekstavtaler mellom staten og kommunene for å premiere de som bygger mer. 

Carl Geving adm. direktør i NEF presenterte tall de har fått utarbeidet i samarbeid med Ambita som viser at andelen førstegangskjøpere har blitt eldre og færre

Morten A. Meyer, adm. direktør i Huseiernes Landsforbund var opptatt av at inngangsbilletten for å komme seg inn på boligmarkedet har blitt så høy, og mente også at en utvidet startlånsordning var et godt tiltak for hjelpe unge med betjeningsevne inn på boligmarkedet.

Statsråd Monica Mæland kom i heftig debatt med stortingsrepresentant Karin Andersen. Andersen understrekte at regjeringen hadde unnlatt å komme med tiltak for unge og lavinntekstgrupper ved viderføringen av boliglånsforskriften.

Etter debatten tok statsråd Monica Mæland seg tid til en rask prat med NBBL. Se video under:


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer