Boligprisene økte 1,7 prosent

Boligprisoppgangen i første halvår kan blant annet forklares av stigende aktivitet i norsk økonomi og fallende arbeidsledighet. (Foto: Tonje R. Løwer/NBBL)
NBBLs prisstatistikk viser at prisene på borettslagsboliger steg 1,7 prosent 2. kvartal 2018. Den høyeste veksten er i Oslo med nær 6 prosent i 2. kvartal.

Hittil i år har borettslagsboligene steget 4,2 prosent. Prisen på en gjennomsnittlig borettslagsbolig 2. kvartal 2018 er på samme nivå som den var 2. kvartal 2017.

Ingen skyfri horisont

Boligprisoppgangen i første halvår kan blant annet forklares av stigende aktivitet i norsk økonomi og fallende arbeidsledighet. Det er likevel ikke helt skyfritt i horisonten. Befolkningsveksten dempes, og ikke minst er det knyttet stor spenning til effekten av den ventede renteoppgangen. 

- Økt rente kan føre til at flere husholdninger må justere forbruket og dempe etterspørselen etter større investeringer slik som bolig. Men fortsetter bedringen i norsk økonomi om lag som ventet, tror NBBL likevel at norsk økonomi kan leve med en moderat renteoppgang, sier adm. dir. i NBBL, Thor Eek.

Last ned hele prisstatistikken for 2. kvartal 2018 her.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer