Ny boligstrategi: Lite nytt fra regjeringen 

Vanskelig å få øye på nye tiltak som kan effektivisere byggesaksprosessene i regjeringens nye boligstrategi.
Regjeringen la frem fredag 22. juni «Fornyet strategi for boligmarkedet». Førsteinntrykket er at det mangler konkrete tiltak for å følge opp flere av målsetningene i regjeringsplattformen.

- Strategien burde inneholdt flere tiltak for å videreføre arbeidet med effektiviseringen av plan- og byggesaksprosessene. Det er vanskelig å få øye på de nye tiltakene og initiativene som kan bidra til ytterligere og fortsatt helt nødvendige fremskritt i effektiviseringsarbeidet, mener NBBLs adm. direktør Thor Eek. 

Store deler av det arbeidet som regjeringen skal følge opp lå allerede i strategien fra 2015.

Nytt er det at regjeringen vil vurdere reguleringer som kan få bukt med boligspekulasjon og det som omtales som hyblifisering av boligsameier.

 – Det fremstår som uklart hvordan regjeringen vil regulere dette. NBBL mener reguleringen av hyblifisering og oppsplitting av leiligheter bør gjøres direkte i eierseksjonsloven, sier NBBL direktøren. 
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer