Like nordiske byggeregler

Ulike byggeregler i de nordiske landene fordyrer og hemmer konkurransen. (Foto: NBBL/Løwer)
De nordiske boligministrene ønsker å få like byggeregler for de nordiske landene.

Nylig sendte de ut en pressemelding med deklarasjon om at dette arbeidet skal settes i gang.

For godt over ett år siden var NBBL i dialog med den politiske ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om NBO-rapporten «byggherrer i Norden», og ba om at dette temaet ble løftet opp på et nordisk politisk nivå.

- Dette har nå tydeligvis blitt gjort, og det er gledelige nyheter. De nordiske ministrene, og vår egen Monica Mæland, skal ha all ros. Vi er spent på den videre gjennomføringen, og kan gjerne fortsatt bidra i arbeidet, sier adm. dir. i NBBL Thor Eek.

Ulike regler fordyrer

Ulike byggeregler i de nordiske landene fordyrer og hemmer konkurransen. Med like regler vil man kunne sette opp samme hustype i alle land. Det vil få positive virkninger for boligbyggingen.

- Hvis de samme boligkonseptene kan settes opp i alle land uten tilpasninger, vil resultatet bli lavere kostnader og bedre kvalitet. Dette har vært hovedbudskapet fra NBBL hele tiden. Vi er derfor svært fornøyde med at dette arbeidet går videre, avslutter Eek, som også er nestleder i styret for NBO - den nordiske samarbeidsorganisasjonen for kooperative og allmenne boligselskaper i Norden.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer