Hyblifisering: En uheldig form for utleie

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har besvart et skriftlig spørsmål om når regjeringen skal komme med et helhetlig lovforslag som regulerer ombygging av leiligheter til små rom for utleie – også kalt «hyblifisering».

I den forbindelse har Dagsavisen i dag en hel sides reportasje om hyblifisering hvor avd. dir. i NBBL, Henning Lauridsen er intervjuet.

– Mælands svar i forhold til eierseksjonsloven er for uklart. Styret i et sameie må få tydelige regler og virkemidler for hvordan de kan håndheve «hyblifisering», sier Lauridsen til avisen.

Departementet bør lytte

– Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret/de øvrige beboerne verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i eierseksjonssameier. Forslag til endringer vil i så fall sendes på høring sammen med forslag til endringer i plan- og bygningsloven, skriver Mæland i sitt svar.

NBBL forventer at departementet tar tilbakemeldingene fra en samstemt innspillsmøte 4. januar om at dette er et regelverk det er vanskelig å håndheve.

– Den som eier en bolig i et sameie skal ha adgang til å leie den ut. Når det gjelder visse intense former for utleie som påvirker kostnader og bomiljøet, bør sameiet imidlertid få et ord med i laget, sier Henning Lauridsen.

Negativt for bomiljø, boligstandard og sameiet

– Hyblifisering påvirker bomiljøet, reduserer boligstandarden og påfører sameiet kostnader det er vanskelig å få dekket inn. I tillegg kan de øvrige boligene i sameiet bli mindre verdt som følge av at det ikke er attraktivt å bo i et sameie med hyblifiserte boliger. Det er behov for virkemidler som kan forhindre dette, avslutter Lauridsen.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer