1 av 2 nordmenn tror på stigende boligpriser 

NBBLs Christian Frengstad Bjerknes er overrasket over nordmenns forventninger til økte boligpriser (foto: nyebilder.no).
I en undersøkelse Opinion har gjennomført for Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) svarer 52 prosent av norske husholdninger at de forventer stigende boligpriser de neste 12 månedene. Kun syv prosent tror på fallende boligpriser. 

Optimismen størst i Oslo/Akershus. Her forventer syv av ti stigende boligpriser, mens kun tre prosent forventer prisfall.

 - Det er kanskje noe overraskende etter fjorårets prisfall, men det er på linje med signaler fra eiendomsmeglere, sier Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL.

Norsk økonomi bidrar til et stemningsskifte

- Undersøkelsen harmonerer med det vi observerer i markedet. Det har vært et tydelig stemningsskifte de siste månedene. Dette er blant annet drevet av positive utsikter for norsk økonomi med god vekst, fallende arbeidsledighet og økende optimisme i husholdningene, sier Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL.

Dette ser vi igjen i flere positive tegn:
1.    SBB meldte om stigende boligpriser allerede i fjorårets siste kvartal.
2.    Eiendom Norge meldte om stigende boligpriser i februar
3.    Norges Banks Utlånsundersøkelse melder om stabil låneetterspørsel
4.    Boligomsetningen er høy (Det ble solgt flere bruktboliger i 2017 enn i 2016). 

Annerledeslandet Sverige

Sammenlignbare undersøkelser i utlandet viser at forventningene her hjemme er på linje med det vi ser i land hvor boligprisene er stigende. Svenske husholdninger er derimot fortsatt langt mer usikre på utviklingen. 

- NBBL har tidligere anslått en boligprisvekst på tre prosent gjennom 2018. Utviklingen vi har sett siden nyttår styrker oss i troen på dette, avslutter Bjerknes. 

For mer informasjon:

Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver NBBL
Mobil:    970 40 963
Mail:    cb@nbbl.no


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer