- Tomtefesteordningen er forbrukerfiendtlig og bør avvikles

NBBLs Henning Lauridsen sammen med Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen (foto: NBBL).
NBBL er en del av Tomtefestealliansen og før påske møtte de Arbeiderpartiets justisfraksjon på Stortinget med budskapet om på sikt å avvikle Tomtefesteordningen.

Mange borettslag og sameier er på festetomter og NBBL har sammen med tomtefestealliansen vært engasjert i flere runder med endringer i tomtefesteloven. 

I tillegg til NBBL består Tomtefestalliansen av Tomtefesterforbundet, Norges Hytteforbund og Norges Huseierforbund.

Sammen jobber de for:

 • Å forby nye festeavtaler for bolig- og fritidseiendommer
 • Enklere innløsningsbestemmelser
 • Å avvikle hele tomtefesteordningen.

Avdelingsdirektør Henning Lauridsen som representerer NBBL i alliansen, mener loven er ekstremt konfliktskapende. 

-    Siden 2002 har det vært 50 dommer i Høyesterett. Den er vanskelig å forstå. Ulike regler for når festeavtalene er inngått og ulike tolkninger av begreper i loven fører til konflikter, forklarer Lauridsen.

Han mener også at loven gir liten rettsikkerhet for fester.

- Loven endres stadig og fester kan ikke regne med at alt som er avtalt i dagens festeavtale gjelder om 5 år. Det skaper naturlig nok nye problemer og stadige endringer gjør loven vanskeligere å forstå. Tvistekostnadene er skyhøye og mange bortfestere har store økonomiske ressurser.

Lauridsen stiller også spørsmålet om det er god forbrukerpolitikk å tillate tomtefeste.

- Staten er normalt opptatt av forbrukervern. Hvordan skal vanlige boligeiere forstå loven når selv Høysteretts tolkninger blir overprøvd?

Hva bør gjøres?

På kort sikt mener tomtefestealliansen at det bør nedsette hurtigarbeidende lovutvalg som får som mandat å: 

 • Foreslå bestemmelser om å forby inngåelse av nye festeavtaler for bolig- og fritidsbolig
  • Vurdere om det er behov for unntak fra forbudet i særskilte tilfeller 
    
 • Foreslå tiltak om lovendringer som vil gjøre det lettere å innløse festetomter og som vil motivere bortfester til å ville innløse 
  • For eksempel mulighet for bortfester til skattefri re-investering av gevinst ved salg av festetomt

På lang sikt mener alliansen at hele tomtefestordningen må fjernes. 

-    Det bør nedsettes et lovutvalg med mandat til å foreslå hvordan hele tomtefesteordningen kan avvikles for bolig- og fritidsboliger, avslutter avdelingsdirektør Henning Lauridsen, på vegne av Tomtefestalliansen. 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer