IN-ordningen i borettslag

IN-ordning tilbys i dag i de fleste nye borettslag. (Illustrasjon: NBBL)
IN-ordningen i borettslag innebærer at den enkelte andelseier gis mulighet til å individuelt betale ned på borettslagets gjeld, med frigjørende virkning overfor banken.

Andelseieren trer inn i bankens pant tilsvarende det beløpet man har betalt inn. Ordningen administreres av boligbyggelaget som er borettslagets forretningsfører, og må aksepteres både av banken og boligbyggelaget, i tillegg til at det må fattes vedtak i laget selv om at man vil etablere en IN-ordning.

Nedfelt i avtaleverk

IN-ordning tilbys i dag i de fleste nye borettslag, men det er også mange etablerte lag som inngår avtaler med bank og boligbyggelagets forretningsfører om dette.

Ordningen bygger på en utviklet praksis som etter hvert har blitt nedfelt i et avtaleverk bestående av flere avtaler. Avtaleverket er gjennomgått og omforent mellom bankene, departement og boligbyggelagene.

Mange spørsmål rundt ordningen

I praksis oppstår imidlertid flere ulike problemstillinger i tilknytning til IN-ordningen, og NBBL får ofte spørsmål fra både boligbyggelagene, borettslag og fra bankene knyttet til ordningen. Advokatfullmektig Line C.B. Bjerkek i NBBL har på bakgrunn av disse henvendelsene laget et notat om de vanligste og mest praktiske problemstillingene.

– Vi håper at dette kan være til god hjelp for boligbyggelagene og deres kunder i praktiseringen av IN-avtalene, sier hun. Notatet ligger tilgjengelig på NBBLs nettsider.

I tillegg er det utarbeidet flere tilleggsdokumenter som utfyller de avtaler som allerede ligger tilgjengelig for boligbyggelagene på våre nettsider, som for eks. et utkast til saksfremlegg til generalforsamlingen om inngåelse av IN-avtaler i borettslaget.

Standarddokument 4.50-4.60 har blitt oppdatert/lagt til.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer