Jeløya-plattformen: Fortsetter det boligpolitiske arbeidet

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre)
Tilrettelegging for digitale plan- og byggesaksprosesser, stimulering til oppgradering av eldre boliger, styrking av forbrukernes interesser ved bolighandel, privates mulighet til å bygge trygghetsboliger, samt forsterkede tiltak mot hyblifisering, er alle saker som NBBL har jobbet for og som nå også står i den nye regjeringsplattformen.

Forenklinger

NBBL konstaterer at regjeringserklæringen inneholder flere punkter som går på effektivisering, forenkling og digitalisering av plan- og byggeprosesser.  Dessuten vil de fortsette arbeidet med å samordne og dermed begrense statlige innsigelser til kommunale planer.

– Selv om regjeringen er lite tydelig på hva den tenker seg av konkrete reformer og tiltak for å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, ser vi det som positivt at dette er et tema som får mye plass i regjeringserklæringen. Ikke minst er det positivt at regjeringen sier de vil forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Det er nettopp denne typen boligbygging som det blir avgjørende å få mer av, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

«Leie-til-eie»

I den nye plattformen står det også at regjeringen vil sørge for at tiltaket «fra leie-til-eie» skal gi flere mulighet til å eie sitt eget hjem.

At særlig ungdom kan gis innpass på boligmarkedet gjennom først å leie en bolig som de deretter får mulighet til å kjøpe, er en sak NBBL støtter. Flere store boligbyggelag har etablert sine egne «leie-til-eie»-prosjekter som har blitt møtt med stor interesse fra både boligkjøpere og media.

– Det er positivt at «leie-til-eie» har kommet inn i regjeringsplattformen, men det er viktig at ordningen ikke bare blir et boligsosialt tiltak. Dette må også være en mulighet for ungdom som mangler egenkapital, men som har mulighet til å betjene et lån.  Da vil forhåpentligvis enda flere enn nå kunne få seg egen eid bolig, som også er regjeringens mål, avslutter Thor Eek.


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer