Jeløya-plattformen: Fortsetter det boligpolitiske arbeidet

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei-Grande. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre)
Tilrettelegging for digitale plan- og byggesaksprosesser, stimulering til oppgradering av eldre boliger, styrking av forbrukernes interesser ved bolighandel, privates mulighet til å bygge trygghetsboliger, samt forsterkede tiltak mot hyblifisering, er alle saker som NBBL har jobbet for og som nå også står i den nye regjeringsplattformen.

Forenklinger

NBBL konstaterer at regjeringserklæringen inneholder flere punkter som går på effektivisering, forenkling og digitalisering av plan- og byggeprosesser.  Dessuten vil de fortsette arbeidet med å samordne og dermed begrense statlige innsigelser til kommunale planer.

– Selv om regjeringen er lite tydelig på hva den tenker seg av konkrete reformer og tiltak for å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, ser vi det som positivt at dette er et tema som får mye plass i regjeringserklæringen. Ikke minst er det positivt at regjeringen sier de vil forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder. Det er nettopp denne typen boligbygging som det blir avgjørende å få mer av, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

«Leie-til-eie»

I den nye plattformen står det også at regjeringen vil sørge for at tiltaket «fra leie-til-eie» skal gi flere mulighet til å eie sitt eget hjem.

At særlig ungdom kan gis innpass på boligmarkedet gjennom først å leie en bolig som de deretter får mulighet til å kjøpe, er en sak NBBL støtter. Flere store boligbyggelag har etablert sine egne «leie-til-eie»-prosjekter som har blitt møtt med stor interesse fra både boligkjøpere og media.

– Det er positivt at «leie-til-eie» har kommet inn i regjeringsplattformen, men det er viktig at ordningen ikke bare blir et boligsosialt tiltak. Dette må også være en mulighet for ungdom som mangler egenkapital, men som har mulighet til å betjene et lån.  Da vil forhåpentligvis enda flere enn nå kunne få seg egen eid bolig, som også er regjeringens mål, avslutter Thor Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer