Venstre vil ha mer leie-til-eie

Venstre følger opp sitt engasjement for mer leie-til-eie i Kommunal- og forvaltningskomiteens budsjettinnstilling (11. desember). Partiet vil ha flere pilotprosjekter med systematiske forsøk og evalueringer knyttet til ulike modeller.

Sammen med SV skriver Venstre i budsjettinnstillingen at «det er et vesentlig utviklingspotensial i ordningen, for eksempel når det gjelder samarbeid med ulike aktører innen sosialt entreprenørskap og etablering av modeller for alternativ betaling».

I tillegg peker Venstre på flere leie-til-eie-modeller i kommunene som satsingsområde ved en styrking av ordningen med tilskudd til boligetablering i kommunene, som partiet går inn for.

Også rødgrønt leie-til-eie-engasjement

I tillegg ønsker også de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp en styrking av Husbanken og flere tilskuddsordninger, slik at det kan etableres flere ordninger som leie-til-eie og andre muligheter for å få hjelp til egenkapital gjennom former for delt eierskap

-    Det er spennende å se det sterke engasjementet for leie-til-eie som nå er tilstede på Stortinget. Forhåpentligvis vil dette engasjementet etter hvert også føre til mer konkrete politiske virkemidler rettet mot nye modeller. Dette er en forhåpning NBBL også vil formidle overfor statsråd Sanner når vi sammen med flere boligbyggelag møter ham for å diskutere nettopp leie-til-eie 19. desember, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

Venstre vil styrke Husbanken

Venstre mener også at det er viktig med flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og understreker at Husbanken har en sentral rolle i boligpolitikken. Venstre går derfor inn for både en større låneramme og mer tilskuddsmidler til Husbanken enn det Høyre og Frp foreslår i sitt budsjett. 

-    I NBBL noterer vi med tilfredshet at Venstre har tro på et bredt boligpolitisk engasjement gjennom Husbanken, og at de også ønsker å bruke mer penger på dette enn regjeringen. Det blir spennende å se hvor sterkt Venstre vil prioritere dette området i de kommende regjeringsforhandlingene. Vi er mange i boligsektoren som heier på Venstre her, avslutter Eek.   
 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer