Opposisjonen vil ha mer startlån

Ap og Sv vil styrke Husbanken (foto: Pål Laukli og Marius Nyheim Kristoffersen)
Både Ap og SV går inn for å øke Husbankens lånerammer kraftig i sine alternative statsbudsjetter for 2018. For SV sin del betyr det en styrking av ordningen med startlån, som Husbanken har budsjettansvar for.

Ap vil øke Husbankens lånerammer med åtte milliarder – til 26 milliarder – mens SVs forslag er å øke lånerammene med fire milliarder, til 22 milliarder. Dette står i kontrast til regjeringen som vil redusere lånerammen med 1 mrd kroner.
 
Begge disse forslagene går faktisk lenger enn NBBLs anbefaling om å utvide Husbankens låneramme til 20 mrd, som NBBL fremmet i høringen om statsbudsjettet i kommunal- og forvaltningskomiteen tidligere i høst. 

NBBL fornøyd med aktiv bruk av Husbanken

-Dette er vi svært fornøyd med. Her signaliseres en holdning om å bruke Husbanken mer aktivt, etter at lånerammen gjennom flere år har pekt nedover. Både SV og Ap har dessuten programfestet at de ønsker å utvide startlån-ordningen til også å omfatte ungdom uten egenkapital, men som likevel har betjeningsevne. Vi ser forslagene i deres alternative statsbudsjetter om å øke Husbankens låneramme særlig i sammenheng med dette, sier avdelingsdirektør Tore Johannesen i NBBL.

Vil øke heistilskuddet

Ap og SV står også sammen om å øke heistilskuddet. Dermed svarer begge partier på ønsket som NBBL sammen med seks andre organisasjoner fremmet gjennom fellesuttalelsen «Tilskudd til heis lønner seg». Mens SV foreslår 30 millioner mer til heis, foreslår riktignok Ap kun det halve. 

-Dette håper vi de borgerlige partiene vil merke seg når de skal forhandle om statsbudsjettet. Sju organisasjoner med mange hundre tusen medlemmer står bak kravet om å styrke heistilskuddet, noe Ap og SV nå har avklart at de støtter, påpeker Tore Johannesen.

Flere studentboliger

Både Ap og SV ønsker også at det bygges flere studentboliger enn regjeringen legger opp til: SV vil ha 4.000 nye studentboliger, mens Ap går inn for 3.000 nye. Regjeringen har på sin side foreslått 2.200.

Flere skatteforslag

Særlig SV har også flere skatteforslag med betydning for boligsektoren: 

Partiet vil gjeninnføre fordelsbeskatningen på bolig og fritidseiendom, og ønsker også en nasjonal eiendomskatt på sekundærbolig, Samtidig går SV også inn for skattefradrag for klimatiltak i bolig på 50.000 i året, et forslag Venstre også har fremmet i sitt alternative statsbudsjett.

Ingen av Aps forslag på skatteområdet omhandler boligsektoren.


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer