Venstre vil ha mer leie-til-eie i kommunene

Venstre går inn i høstens budsjettforhandlinger med forslag om en kraftig styrking av Husbankens lånerammer, samt at det må etableres flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

Dette kom frem da partiet mandag 6. november presenterte sitt alternative statsbudsjett for 2018.

Venstre ønsker å øke Husbankens lånerammer med 7 milliarder, til 25 milliarder. I tillegg går partiet inn for å bevilge 50 millioner som blant annet skal gå til flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

- Dette er to forslag som begge harmonerer svært godt med NBBLs prioriteringer i boligpolitikken. Vi håper styrkingen av Husbankens låneramme vil gå til å utvide startlån-ordningen slik at flere kan få slike lån, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

Eek er også godt fornøyd med at Venstre løfter leie-til-eie inn i budsjettprosessen:

- Flere boligbyggelag har de siste årene satt egne leie-til-eie-prosjekter ut i livet. Om nå Husbanken kan komme på banen og introdusere flere modeller for slike prosjekter vil dette være svært positivt.

Mer til student- og utleieboliger

Venstre ønsker også at det skal bygges flere utleieboliger neste år: Regjeringen har foreslått at kommunene kan få tilskudd til å bygge inntil 1560 utleieboliger i 2018. I sitt alternative budsjettforslag øker Venstre dette til 2000, noe det vil koste nesten 110 millioner kroner å gjennomføre.

Partiet går også inn for å øke antallet nye studentboliger med 800. Prislapp: 46 millioner kroner.

Flere skatteendringer

På skatteområdet går Venstre mot regjeringens forslag om å innføre skatteplikt på kortidsutleie av egen bolig. I tillegg foreslås det å øke botiden før gevinstfritaket ved boligsalg, fra ett til to år.

Et lenge varslet tiltak på skatteområdet fra Venstres side er forslaget om å øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 %. Partiet ønsker også å innføre skattemessig avskrivning på nybygde «profesjonelle» utleieboliger.

Skattefradrag for energieffektivisering

Venstre vil innføre et eget skattefradrag for energieffektivisering i eget hjem, på inntil kr. 50.000 per bolig. Dette er et tiltak det vil koste 500 millioner å gjennomføre. I tillegg ønsker Venstre en egen bevilgning på 20 millioner til kompetansetiltak for energieffektivisering.

KrF

Også KrF har nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett. Her glimret imidlertid boligforslagene med sitt fravær.


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer