Enige om at regjeringen må reversere kuttet i heistilskuddet

Representanter fra NBBL, Huseierne, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomitéen og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.
NBBL sammen med seks andre organisasjoner overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

De andre organisasjonene som stilte seg bak oppropet var Huseierne, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene.

Enighet blant politikerne - likevel kuttes heistilskuddet

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også noe de aller fleste ønsker. Ett viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende hjemme, er heis. 

Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre blokker kan gjennomføres. Tilskuddet er nå redusert til 50 mill. kroner – en halvering på to år.

- Heis er bunnplanken i velferdsteknologien

Thor Eek, adm. direktør i NBBL, overleverte fellesuttalelsen til Karin Andersen (SV) leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, og nestleder i Venstre Ola Elvestuen. Eek understrekte at heistilskuddet er veldig viktig for at borettslag og sameier skal komme i gang med installering av heis.

- Mange av de eldre beboerne i disse boligene har ikke råd til å flytte til nye boliger med heis, og kommer også til å slite dersom husleien stiger med 2000 kroner. Derfor er dette tilskuddet så viktig, sa Eek.

Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis. Dette er de rimeligste boligene, og det er økonomisk umulig for de fleste å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis. Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet. 

Karin Andersen takket for veldig viktig og helt nødvendig engasjement. Hun lovet å gjøre alt hun kunne for å reversere kuttet. 

- Heis er bunnplanken i velferdsteknologien. Kommer du deg ikke ut og inn av hjemmet ditt hjelper det ikke så mye med andre ting. Og vi har allerede altfor mange utilgjengelige boliger. Tilskudd er viktig for å få dette til i borettslag og sameier. Skal alt tas over husleia er min erfaring at det kan være vanskelig å overbevise enkelte om at dette må gjøres for at andre skal bo trygt i leiligheten sin, sa en engasjert komitéeleder.

Tar med seg innspillene 

Ola Elvestuen (V) tar med seg innspillene. Han var opptatt av å se på størrelsen av tilskuddet, men også på hvordan selve tildelingen av midlene skjer. 

- For dette er en forberedelse på en tid med flere eldre. Den eksisterende bebyggelsen blir jo ikke borte selv om det bygges nytt. Den skal jo stå. Så dette handler om å gjøre en større andel av den eldre bebyggelsen tilgjengelig. Slik at alle har en reell mulighet til å flytte på seg, avsluttet Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Last ned fellesuttalelsen her


NBBLs Thor Eek med leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Karin Andersen (SV)

Cato Lie (FFO), Kristin Gyldenskog (Huseierne), Ola Elvestuen (V) og Thor Eek (NBBL). 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer