Tilskudd til heis lønner seg

Thor Eek overleverte fellesuttalelsen mot redusering av heistilskuddet til Venstres Ola Elvestuen fra NBBL, Huseierenes Landsforbund, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene.
Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Det er tverrpolitisk enighet om at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig. Dette er også i tråd med de flestes ønsker.

Ett viktig tiltak for at flere skal kunne bli boende i sin boligblokk, er heis. Likevel kutter regjeringen på nytt i tilskuddet som er avgjørende for at heisprosjektene i eldre blokker kan gjennomføres.

2 av 3 blokkleieligheter mangler heis

Tilskuddet er nå redusert til 50 mill. kroner – en halvering på to år. Av landets 600 000 boliger i blokk, er 380 000 uten heis. 2 av 3 blokkboliger har ikke tilgang på heis. Det er de eldste blokkene som ikke har heis – og det er her mange eldre med lav inntekt bor.

Det blir flere eldre: Antall eldre over 80 år vil tredobles fram til 2060, mens antall over 90 år sannsynligvis firedobles ifølge SSB. Det er få andre boliger å flytte til for eldre som bor i lavblokker uten heis. Dette er de rimeligste boligene, og det er økonomisk umulig for de fleste å kjøpe en ny og langt dyrere bolig med heis.

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV mottar fellesuttalelsen av Thor Eek på vegne av alle organisasjonene som sto bak.

Kommunene vil spare penger

Da vil omsorgsbolig eller sykehjem være alternativet. Tilskudd til heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt viser en forskningsrapport fra Oxford Research i 2016. Kommunene vil spare betydelig beløp på sine omsorgsbudsjetter hvis flere boliger får tilgang til heis. Vi ber derfor Stortinget reversere kuttet som er foreslått i heistilskuddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Bak oppropet står NBBL, Huseierenes Landsforbund, Leieboerforeningen, Pensjonistforbundet, Statens seniorråd, FFO og Ergoterapeutene.


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer