Statsbudsjett 2018: Tafatt om leie-til-eie

Leie-til-eie var et mye omtalt tema da bolig ble diskutert i høstens valgkamp. Noen satsing på dette er det imidlertid vanskelig å få øye på i statsbudsjettet. Regjeringen varsler kun at Husbanken vil prioritere arbeidet med å stimulere til flere leie-til-eie-prosjekter for varig vanskeligstilte. 

-Fra NBBLs side har vi bedt om en langt mer omfattende innsats på området leie-til-eie. Husbanken burde fått et større handlingsrom for å bidra til flere leie-til-eie prosjekter for ungdom som ikke allerede har kjøpt bolig. Og boligbyggelagene står klare til å ta dette konseptet i bruk i langt større omfang enn det har i dag, understreker adm. dir. Thor Eek i NBBL

Eek viser til at flere av NBBLs medlemmer, som TOBB i Trondheim og Bate boligbyggelag i Stavanger, allerede har lansert egne leie-til-eie-prosjekter, rettet inn mot ungdomsgruppen.

- Kjempeinteresse for leie-til-eie 

-Det har vært kjempeinteresse for Bates leie-til- eie prosjekter, sier Paul Boxill, adm. direktør i Bate boligbyggelag. 

-Vi tilbyr leie-til-eie fordi det er et stort behov. Det folk ikke skjønner, eller ikke har tatt helt innover seg, er at de unge i dag ikke har egenkapital, påpeker Boxill.

Batedirektøren hadde tenkt at politikerne kom til å stå i kø for å kunne tilby dette. Der ble han skuffet. 

-Slik regjeringens statsbudsjettforslag fremstår behandles leie-til-eie tvert imot som et rent boligsosialt tiltak, innrettet mot å bistå varig vanskeligstilte. Det blir for smått, sier Thor Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer