Prisen på borettslagsboliger falt 1,2 prosent i 3. kvartal 2017

Hittil i år har prisene steget 4,4 prosent viser NBBLs prisstatistikk (foto: Nadia Frantsen).
Prisveksten første halvår fører likevel til at prisene på borettslagsboliger ligger 5,5 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.

Hittil i år har prisene steget 4,4 prosent og gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 670 000.

Moderat korreksjon

-    Så langt er det imidlertid liten dramatikk i utviklingen. Det er fortsatt stort utbud av boliger, og det er ingen vesentlig nedgang i salget. Med kun en moderat priskorreksjon tyder dette på et marked i balanse, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.
 
Eek trekker spesielt fram fire faktorer bak nedkjølingen i boligmarkedet:

  1. Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet.
  2. Befolkningsveksten avtar raskere enn ventet.
  3. Boliglånsforskriften gjør det vanskeligere å få boliglån.
  4. Kraftig prisvekst. Sett i lys av den kraftige prisveksten i store deler av landet i 2016, er det ikke uventet med en korreksjon.

Markedspsykologien påvirker

-    Euforien i 2016 viste hvordan markedspsykologien kan påvirke boligprisene. Det er derfor umulig å si med sikkerhet hvor lenge korreksjonen vil vare. Økende tilbudsside indikerer fortsatt svak prisutvikling ut året. Fortsatt lav rente, fallende arbeidsledighet, samt utsikter til sterkere vekst i norsk økonomi styrker oss imidlertid i troen på at korreksjonen blir kortvarig, avslutter Eek.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer