NBBL i Dagsavisen: Eldre trenger egnede boliger

I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

Egnede boliger for eldre reduserer behovet for sykehjem og omsorgsboliger. Dette er ønskelig for kommunene, men også eldre selv ønsker å bli boende lengst mulig hjemme.

Les hele innlegget til Bente Johansen som sto på trykk i Dagsavisen 29.9 på NBBLs boligblogg


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer