NBBL leder arbeidsgruppe for forenklinger

Kommunal- og regionaldepartementet har startet arbeidet med lovendringer som skal forenkle reglene i plan- og bygningsloven for eksisterende bygg.

I den forbindelse har «Eier- og forvalterforumet» nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke endringer som trengs. Målet er å spille inn forslag til departementet i løpet av høsten. NBBL leder arbeidsgruppa.

Kompliserte regler

Bakgrunn for arbeidet er at mange opplever byggereglene som både strenge og kompliserte. Og ekstra komplisert blir det når det skal gjøres arbeider på eksisterende bygg. Hvis bygningen er gammel så kan det bli fryktelig dyrt eller helt umulig å oppfylle for eksempel krav til UU/tilgjengelighet og miljø/energi. Dette fører ofte til at bygningseiere velger bort oppgradering, og heller gjør alminnelig vedlikehold. Det er uheldig, siden både bygningseiere, bygningens brukere og myndighetene egentlig ønsker noe mer.

NBBL mottar gjerne innspill og spørsmål fra boligbyggelagene. Kontaktpersoner er Ketil Krogstad og Henning Lauridsen

Bakgrunnsinformasjon:

Plan- og bygningsloven § 31-2

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har laget en veileder om bestemmelsen

Jan Tore Sanner arrangerte innspillsmøte


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer