Små endringer i boligprisene

Svak prisutvikling på boligprisene i august.

Prisene på brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo gikk ned 0,6 prosent fra juli til august. På landsbasis var det en økning på 0,9 prosent.

– Prisnedgangen i Oslo er som forventet, med tanke på det tilgjengelige boligtilbudet, innstramming i finansiering og lavere befolkningsvekst. Det er vanskelig å spå sikkert om hvor lenge en prisnedgang vil vedvare. Basert på tilsvarende markedsjusteringer tidligere er vårt beste anslag at vi maksimalt ser for oss 7-9 måneder til før markedet snur igjen. Det betyr at boligprisene bør være tilbake på utgangspunktet senest sommeren 2019. Boligeiere og kjøpere som tenker langsiktig har derfor ingenting å være bekymret for, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Se hele prisstatistikken fra OBOS

Boligprisene utviklet seg svakere enn normalt i august

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

– Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. Til tross for dette er det solgt mange boliger i løpet av måneden, noe som vitner om et marked i balanse. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene. Den historiske erfaringen er at boligprisene svinger og til dels også sterkt i perioder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

– Sesongjustert prisfall på 0,4 prosent er udramatisk, ikke minst sett i lys av den kraftige prisoppgangen de siste årene. Til tross for svakere prisutvikling selges det fortsatt mange boliger, og de selges tilnærmet like raskt som før. Dette tyder på et marked i balanse, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.

Se hele prisstatistikken fra Eiendom Norge

Boligkjøperne er noe mer selektive enn tidligere

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på borettslagsleiligheter er 1,9 prosent høyere i august 2017 sammenlignet med juli 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i august 2017 på 38 756 kroner, mens det tilsvarende tallet i juli 2017 var på 38 019 kroner.

– Etter en korreksjon forrige måned stiger prisene igjen i august. Vi har denne måneden hatt flere oppdrag og salg enn på samme tid i fjor, og den høye tilgangen på objekter gjør at boligkjøperne er noe mer selektive enn tidligere. Det trengs gjerne flere visningsrunder for å få solgt, men boligene går fortsatt unna, selv om det tar litt lengre tid å selge, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Se hele prisstatistikken fra Garanti Eiendomsmegling

 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer