Boligprisnedgang i juli

Boligprisene gikk ned i juli (foto: Nadia Frantsen/NBBL).
GARANTI Eiendomsmegling, Obos og Eiendom Norge melder alle om prisnedgang i juli.

I følge Eiendom Norge som 3. juli kom med sine tall som omfatter alle boliger som annonseres på finn.no, sank. boligprisene i Norge med 1,2 prosent i juli 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent

- Boligprisene gikk som forventet ned i juli måned. Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august. Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Her kan du lese hele statistikken fra Eiendom Norge

OBOS-prisene hadde en nedgang på 0,9 prosent

Prisene gikk ned 0,9 prosent i juli på brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo.

I juli var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 61 642 kroner for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området. Det er 0,9 prosent lavere enn i juni, og 3,9 prosent høyere enn i juli 2016.

– En fortsatt mindre prisnedgang i juli var som forventet. Men korreksjonen er på ingen måte en full stopp, og et økt antall gjennomførte handler i forhold til 2016 viser at etterspørselen fortsatt er til stede. OBOS har også hatt en normalt god etterspørsel etter nybolig gjennom sommeren både i og utenfor Oslo. Vi tror derfor at boligmarkedet kommer til å stabilisere seg utover høsten med en forventning om en forsiktig prisvekst framover. Det vil bli lagt ut flere nye store boligprosjekter framover, blant annet på Ulven i Oslo, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. 

Her kan du lese hele statistikken fra OBOS

En nedgang på 1,3 prosent hos GARANTI

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 1,3 prosent i juli. GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter rundt 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene.

Prisene på borettslagsleiligheter er 1,3 prosent lavere i juli 2017 sammenlignet med juni 2017. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i juli 2017 på 38 019 kroner, mens det tilsvarende tallet i juni 2017 var på 38 530 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 5,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 36 016 kroner.

- Prisene går tilbake i juli etter økning hver måned siden februar. Utviklingen har så langt i år vært bedre enn mange spådde på forhånd, med en prisvekst på over fem prosent. Aktiviteten i markedet har vært god i en vanligvis stille måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Her kan du lese hele statistikken fra GARANTI Eiendomsmegling


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer