NBBL kårer den beste boligpolitikken > Norske Boligbyggelag

NBBL kårer den beste boligpolitikken

NBBLs boligpolitiske panel består av f.v: Stian Oen, Ketil Krogstad, Bente Johansen og avdelingsdirektør Tore Johannesen. Alle er fra NBBLs avdeling for interessepolitikk og kommunikasjon.
Et eget boligpolitisk panel i NBBL triller i disse dager terningene over partienes boligpolitikk. Målsetningen med arbeidet er å kåre hvilket parti som har den aller beste boligpolitikken å tilby velgerne.

I partigjennomgangen vil NBBLs boligpolitiske panel vurdere følgende tre politikkområder: 

  • Boligbygging og fortetting
  • Bolig- og miljøfornyelse
  • Ungdom og bolig

Gjennomgangene på disse tre politikkområdene presenteres i august, like før den mest intense delen av valgkampen braker løs.

Partiene mener mye om boligpolitikk

-Det er ingen tvil om at partiene har brukt mye tid på boligpolitikken når de har vedtatt sine programmer tidligere i år, sier NBBLs Tore Johannesen, direktør for interessepolitikk og kommunikasjon i NBBL. Han viser til at NBBLs gjennomgang har synliggjort en stor mengde boligpolitiske standpunkter i partiprogrammene.

-I tillegg er det en hel rekke partistandpunkter på områder som for eksempel miljø-, samferdsel- og omsorgspolitikk som også har stor innvirkning på boligpolitikken, som vi derfor også har sett grundig på, påpeker Johannesen.

Programmene vurderes opp mot NBBLs Boligpolitiske program

Det er kun det som har stått i partienes programmer som vurderes av NBBLs boligpolitiske panel, og metoden som brukes er å vurdere alle partistandpunktene opp mot NBBLs eget Boligpolitiske program.
-Dette tror vi er den beste måten å sikre at vår kåring blir mest mulig objektiv og nøytral. NBBL er en partipolitisk uavhengig organisasjon og målet vårt er å identifisere partiet med den beste boligpolitikken.

Partiprogram vs. boligpolitikk fremmet for Stortinget

Fremgangsmåten NBBL har valgt for partikåringen innebærer at ikke all boligpolitikk partiene har fremmet i Stortinget gjennom de siste fire årene, kommer med i vurderingen. NBBLs boligpolitiske panel har allerede funnet flere eksempler på saker innenfor boligpolitikken som partiene er opptatt av, men som likevel ikke er nevnt med ett ord i partiprogrammene deres.

-Likevel mener vi dette er den riktigste tilnærmingen. Partiene går til valg på sine vedtatte programmer, og det er den politikken de inviterer velgerne til å stemme på. Men vi håper selvsagt også at politikerne klargjør dersom viktig boligpolitikk de vil jobbe for de neste fire årene, ikke er kommet med i partiprogrammene. Vår grundige gjennomgang gir en god anledning til det, avslutter Tore Johannesen, avdelingsdirektør for interessepolitikk og kommunikasjon i NBBL.
 


Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år