Topptungt på NBBLs boligpolitiske konferanse 2017

Trine Skei Grande (V), statsråd Jan Tore Sanner, Knut Arild Hareide (KrF) og Marianne Marthinsen (Ap) i debatt (foto: nyebilder.no).
Det ble boligpolitisk debatt med snert og humor fra tungvektere i norsk politikk, inspirerende innlegg fra boligbyggelag om leie-til-eie modeller og pop-up musikal om ungdoms utfordringer på boligmarkedet. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen avlyste boligboblen, men sa samtidig at står mange boliger usolgt i august kan vi forvente et tydeligere prisfall. Se bilder fra NBBLs boligpoltiske konferanse her.

Foto: nyebilder.no

Alle skal bo godt og trygt, så vi må styrke de boligsosiale ordningene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Venstreleder Trine Skei Grande intervjues av P4 i etterkant av debatten.

Konferansen gir også mulighet til å snakke med politikere og andre i bransjen. Her er adm. dir. i Boligprodusentene Per Jæger og adm. dir. i NBBL Thor Eek i samtale med partileder i Krf Knut Arild Hareide.

Jeg tror ikke boligboblen sprekker for da må mange andre faktorer også sprekke, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Til venstre på bildet er partileder i Venstre, Trine Skei Grande og til høyre partileder i Krf, Knut Arild Hareide og Marianne Marthinsen fra Ap.

Staten må ikke svekke startlånordningen, heller ikke Husbanken, sa Marianne Marthinsen til en lyttende Knut Arild Hareide.

Fasttrack i byggesaker  er en god idé synes, Marianne Marthinsen (Ap)

Regjeringens støttespillere støtter også hverandre. Knut Arild Hareide er gentleman for Trine Skei Grande. Jan Tore Sanner ser fornøyd ut med det. Mens fasilitator Terje Svabø ser på klokka, og Thor Eek er klare for å starte konferansen.

Det var en frisk ungdomsdebatt om "leie-til.eie", med Nicolai Langfeldt, leder i Oslo unge Høyre og Mani Hussaini leder i Auf. Begge var enige om at "leie-til-eie" er en bra ordning for ungdom. Mani Hussaini gikk så langt som å si at boligbyggelag har gått foran og tatt oppgaven som politikere burde tatt.

Adm. dir. i boligbyggelaget Bate, Paul Boxill presenterte deres "leie-eie" løsning som er en ordning hvor kommune, Husbanken og boligbyggelaget samarbeider.

Adm. dir. i boligbyggelaget Tobb, Torbjørn Sotberg presenterte deres "leie-til-eie" løsning som skiller seg fra Bate sin ved at den ikke er i samarbeid med hverken kommune eller Husbanken. Etter hans innlegg hadde ungdommspolitikerne spørsmål.

Det summet godt rundt kaffekoppene i pausen.

Adm. dir. i NBBL Thor Eek åpnet hele konferansen ved å gi mange politiske pasninger til politikerne.

"Husbanken bør brukes mer aktivt, de må ha økte midler for å hjelpe boligbyggelag og kommune", var ett av budskapene til Knut Arild Hareide (Krf)

Vi må ha systemer som bygger boliger, byer og miljøer med kvalitet, sa Trine Skei Grande (V)

Statsråd Sanner snakker om kraftig vekst i boligbyggingen, og at det har blitt raskere og rimeligere å bygge.

Det er kult å bo i en by full av heisekraner, sa Trine Skei Grande

Adm. dir i NBBL, Thor Eek i samtale med Krf leder Knut Arild Hareide etter debattens slutt. I bakgrunn sees Terje Svabø som var fasilitator for hele konferansen.

Kulturinnslaget var et overraskelsesmoment for de som var i salen, presentert av to skuespillere fra Det Andre Teater. De brøyt inn i presentasjonen til Jan Ludvig Andreassen som tålmodig tar en pause i bakgrunn.

Det ble også åpnet fra spørsmål fra salen. Den muligheten lot ikke sjeføkonom  i Eika gruppen, Jan Ludvig Andreassen gå fra seg.

NBBL videointervjuet flere av politikerene som var til stede. Her er det Knut Arild Hareide som må svare for Krf sin boligpolitikk.

Samtale med andre aktører og politikere er viktig på slike konferansen. Her får adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving en prat med Marianne Marthinsen, finanspolitiker fra Ap.

 

 

 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer