NBBLs boligpolitiske konferanse 2017: Hvem vil mest og best i boligpolitikken?

Fra debatten på fjorårets konferanse. F.v: daværende statssekretær Per Willy Amundsen, Stine Renathe Håheim (Ap), Baard Vegar Solhjell (SV) og Ola Elvestuen (V) (foto: nyebilder.no).
Valgkampen er like rundt hjørnet, så hvilke politikere er opptatt av et velfungerende boligmarked for folk flest? Vi tar debatten på NBBLs 6. boligpolitiske konferanse 14. juni på Bristol i Oslo. 

Etter år med galopperende prisvekst, særlig i pressområder, tar mange til orde for at toppen er nådd. Hva nå? 

Det er garantert et av spørsmålene ordstyrer Terje Svabø kommer til å stille til statsråd Jan Tore Sanner, Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (Krf) og Marianne Marthinsen (Ap), som stiller til debatt.

- Jeg er spent på å høre hva som kommer fram i debatten. Særlig fra statsråden. Mye bra har blitt gjort fra denne regjeringens side for å få fortgang på boligbyggingen, selv om mye av dette også skyldes økningen i boligprisene. Så hvordan skal vi sikre et velfungerende boligmarked med høy og stabil boligbygging, dersom boligprisene flater ut? Her savner vi flere og mer offensive tiltak, særlig mot trege planprosesser, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.  

Det offentliges ansvar - leie-til-eie

Et langvarig og stabilt skille, også i boligpolitikken, går mellom partier som ønsker et sterkt offentlig engasjement på et saksområde og de som ikke ser behov for det. 

- NBBL mener at politikerne generelt bør ta et større ansvar for å lette tilgangen til boligmarkedet, særlig for ungdom. Spesielt leie-til-eie prosjekter bør etableres, med gunstige finansieringsordninger gjennom Husbanken. Flere partier har omtalt leie-til-eie som et gunstig tiltak for etablering på boligmarkedet, forteller Eek.

To ulike modeller for leie-til-eie blir presentert av boligbyggelagene TOBB fra Trondheim og Bate fra Stavanger på konferansen.

Å leve av å eie

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika, kommer også. Han skal snakke om den berømte boligboblen, og hvorfor boliger er så viktig for deg, din familie og samfunnsøkonomien. 

Andreassen har også meninger om hva som skal til for at boligmarkedet skal bli enda bedre for folk flest. Stikkord han trekker frem er nye arealplaner, selvkjørende biler og skatteendringer.

Meld deg på her
 


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer