Hyblifisering og Airbnb begrenses, og kranglefanten stoppes

- Takk for gode innspill til loven, sa saksordfører, Jan Bøhler (AP) til adm. dir. i NBBL Thor Eek og OBOS-advokat Terje Sjøvold samme dag som komiteen la fram sin innstilling
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité stikker kjepper i hjulene for hyblifisering i sin innstilling til eierseksjonsloven. I tillegg foreslår de begrensinger på omfanget av utleie via Airbnb eller tilsvarende platformer, og kranglefanten stoppes.

Det har vært knyttet spenning til behandlingen av Eierseksjonsloven prop 39 L i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

– NBBL har vært sterkt involvert i de høringer og prosesser vi har hatt mulighet til i behandling av dette lovforslaget. I går fattet komiteen sin innstilling og NBBL har all grunn til å være fornøyd. Det sier adm. dir. Thor Eek, som var en av deltagerne på møtet hvor innstillingen ble presentert av saksordfører Jan Bøhler (AP)

Hyblifisering begrenses

Det er avdelingsdirektør Henning Lauridsen som har hatt ansvaret for NBBLs deltagelse i prosessen. Han synes også det er mye bra i det som komiteen nå har lagt fram.

– Det er ikke overraskende, men likevel gledelig, at komiteen ønsker å begrense muligheten for å gjøre om èn boenhet til mange boenheter (hyblifisering). Det er mange eksempler på svært uheldige konsekvenser av slike omgjøringer. NBBL hadde spilt inn forslag på hvordan man kan regulere utnyttelsen slik at det ikke går utover sameierne eller bomiljøet. Dette er vi glade for at komiteen har lyttet til, sier avdelingsdirektør i NBBL Henning Lauridsen, i sin første kommentar til komiteens innstilling.

 

Airbnb begrenses

Airbnb var ikke behandlet av regjeringen i sin innstilling til eierseksjonsloven, men var planlagt regulert av utvalget som så på delingsøkonomien. Dette utvalget konkluderte feil med at det ikke var behov for regulering av Airbnb fordi man trodde det ble fanget opp av husordensreglene.

– Heldigvis har komiteen tatt dette innover seg og ønsker begrensninger i loven. Det ville vært svært uheldig hvis tjenester som Airbnb falt mellom to stoler. Både NBBL og en samlet juristgruppe hvor undertegnende var representert, hadde sendt konkrete innspill på formuleringer som kunne nyttes. Også dette har komiteen tatt med seg i sitt forslag, ved blant annet å definere at kortidssutleie i mer enn 90 dager pr. år ikke er tillatt, sier Lauridsen.

Kranglefantens vetorett

I hele prosessen med eierseksjonsloven har NBBL formidlet en uheldig formulering til hvilke tiltak som kan stoppes av den enkelte sameier. Dette gjelder spesielt tiltak som er nødvendige oppgraderinger og tilpasninger av gamle bygninger til moderne behov.

– Formuleringen med ordlyden «særlig viktige» er droppet til fordel for «vedtak som innebærer vesentlig endring av sameiets karakter». Dette er et klokt valgt som vil forhindre at én person kan stoppe en oppgradering som alle andre ønsker bare fordi vedkommende selv definerer det som særlig viktig, forklarer Lauridsen.

Ervervsbegrensningen opprettholdes

Til tross for at boligmarkedet er roligere nå enn når Regjeringen la fram sitt forslag til ny eierseksjonslov, velger komiteen å opprettholde forbudet mot å erverve mer enn to seksjoner. Det er formulert slik at «ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.»

– Dette er en klok beslutning som også er på linje med hva vi i NBBL har jobbet for. Det begrenser investorene i boligmarkedet til fordel for de som skal kjøpe bolig for å bo i selv, kommenterer Lauridsen.

Ansvar for sluk

En sak som kan oppleves som liten, men som likevel er viktig, er ansvar for sluk. NBBL har vært tydelige på at ansvaret for å skifte sluk ikke måtte overføres den enkelte seksjonseier slik departementet foreslo.

– Vi er glade for at komiteen har tatt vårt innspill til følge også her. Det betyr at ordningen vil fungere bedre for brannsikkerhet, siden sluk ofte er en del av brannskillet mellom leiligheter. Det er viktig at det er sameiet og ikke den enkelte sameier som har vedlikeholdsplikt for ting som berører flere bruksenheter, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen.

Stortinget vedtar

Det er verdt å merke seg at dette kun er innstilling fra komiteen. Mandag 29. mai skal Stortinget behandle saken.

– Selv om et stort flertall ønsker å regulere hyblifisering og Airbnb, er det en risiko for at det ikke er flertall for å vedta noen regel i denne omgang. Men det vi trenger nå er en løsning og ikke langdryge utredninger. Så vi håper på et flertall for regulering i Stortingets behandling av loven på mandag, avslutter Lauridsen.

Her kan du lese NBBLs innspill til Eierseksjonsloven prop 39 L

Her kan du lese innstillingen fra Stortinget kommunal- forvaltningskomite


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer