Boligperspektivet må med!

– Høy og stabil boligbygging er den beste medisinen mot uønsket uro i boligmarkedet.

Dette er ett av innspillene fra NBBL til Stortingets behandling av Perspektivmeldingen.

I Perspektivmeldingen 2017 drøfter regjeringen viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

– Det er ingen tvil om at boligsektoren og utviklingen i denne vil ha stor betydning for norsk økonomi i tiårene som kommer. Dette er derfor et perspektiv Finanskomiteen bør ha med seg når de nå behandler Perspektivmeldingen, sier avdelingsdirektør Tore Johannesen i NBBL.

I tillegg til betydningen av boligbygging fokuseres det i NBBLs innspill også på boligsektorens rolle i å løse klimautfordringene, spørsmålet om privatisering og konkurranseutsetting av kommunenes boligansvar, samt boliger og boområder for eldre.

Les NBBLs innspill til Perspektivmeldingen


Gi din vurdering: Article Rating

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer