Juristdugnad serverer løsning på hyblifiseringen

NBBLs avdelingsdirektør og advokat Henning Lauridsen var blant initiativtakerne til juristdugnaden (foto: nyebilder.no).
Flere og flere sameier opplever såkalt hyblifisering. Det betyr at investorer kjøper opp store boligseksjoner og bygger om én leilighet til mange mindre utleiehybler.

Ett konkret eksempel er en bygård i Oslo vest hvor to av leilighetene er bygd om til å bli 10 hybler i hver leilighet. 

Ny eierseksjonslov

I forbindelse med den politiske behandlingen av forslaget til ny eierseksjonslov, Prop. 39 L (2016-2017), har det vært stort fokus på visse former for utnyttelse av boliger i boligseksjonssameier. Utleie som medfører problemer for sameiet i form av økte kostnader, og ulike former for belastinger for de øvrige sameierne og bomiljøet. 

-    Dette gjelder særlig tilfeller med omfattende oppkjøp av seksjoner med henblikk på utleie; såkalt «hyblifisering», og dessuten omfattende kortidsutleie via Airbnb eller tilsvarende plattformer, sier avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen

Delingsøkonomiutvalget tok feil

I Prop. 39 L foreslo man ikke en nærmere regulering av slike problemer. Både fordi Delingsøkonomiutvalget skulle se nærmere på spørsmålet om korttidsutleie (NOU 2017:4). Samtidig mente man at problemene lot seg løse ved kommunal regulering med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

-    Delingsøkonomiutvalgets utredning foreslo ingen regulering, blant annet fordi de feilaktig la til grunn at et eierseksjonssameie har anledning til å begrense omfanget av kortidsutleie gjennom bestemmelser i husordensreglene. Dessuten er det ingen hjemmel i plan- og bygningsloven til slik regulering, forklarer Henning Lauridsen.

Juristdugnad har svaret

En bredt sammensatt gruppe fagpersoner har derfor gått sammen i en juristdugnad og sendt forslag til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite på hvordan problemene kan reguleres i eierseksjonsloven. 

-    Vi har hatt to mål med dette arbeidet. Det ene er å lage forslag til bestemmelser som gir boligsameier en mulighet til å begrense eller stille vilkår knyttet til irregulære og intense former for utnyttelse av bruksenheter, når dette kan føre til skader, ulemper eller kostnadsøkninger for de øvrige sameierne eller for sameiet som helhet. Samtidig har det vært en ambisjon å utvikle ett felles og samordnet forslag som kan benyttes i stedet for alle de ulike løsningene som kom fram under høringen med komiteen, avslutter avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen.

Her er juristdugnadens forslag til regulering av hyblifisering


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer