Eierseksjonsloven: Bedre regulering av parkeringsplasser

Eierseksjonsloven: Regjeringens forslag til parkeringsbestemmelser skaper fleksibilitet for utbyggere og framtidige skesjonseiere, mener NBBLs avdleingsdirektør Henning Lauridsen (foto: faksimile fra VG).
Det er klokt at regjeringen foreslår at sameier selv skal bestemme hvordan parkeringsplassene skal fordeles i sitt forslag til revidert sameierlov, skriver NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen i VG.


"I byer og sentrale strøk er det knapphet på arealer til boligbygging. Derfor er det viktig å utnytte arealene best mulig slik at det bygges tilstrekkelig antall boliger i et godt bomiljø.

Det er klokt av regjeringen å foreslå i ny eierseksjonslov at sameiet selv skal få bestemme hvordan parkeringsplassene skal fordeles. Ikke slik det er i dag hvor kommunene bestemmer både antall og fordeling.

Det mest fornuftige er at kommunen stiller krav om antall parkeringsplasser i nye sameier, og at sameiet selv bestemmer hvordan plassene skal disponeres internt. Særskilt regulering av parkering for personer med nedsatt funksjonsevne må opprettholdes.

Dette vil skape større fleksibilitet både for utbyggere og fremtidige seksjonseiere. 

Avdelingsdirektør Henning Lauridsen
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)"

Innelgget sto på trykk i VG 18.01.2017


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer