Regjeringen beholder regelen om at ingen kan kjøpe mer enn to boliger i samme sameie

Statsråd Jan Tore Sanner er enig med NBBL. Her fra NBBLs boligpolitiske konferanse i 2013 (foto: nyebilder.no).
Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), synes dette er kjempegode nyheter.

Til Dagens Næringsliv sier statsråd Jan Tore Sanner at regjeringen mener det er feil tidspunkt å fjerne denne regelen. De har konkludert med at situasjonen i boligmarkedet, med høye priser i deler av markedet, samtidig som stadlig flere kjøper leiligheter for utleie. 

Før jul sender regjeringen sitt forslag til ny eierseksjonslov til Stortinget. Et lovutvalg kom i 2014 med tre forslag til endringer som NBBLs mener er mer gunstige for investorer enn de som kjøper for å bo.

Nå ser det ut til at et regjeringen beholder regelen med begrensning på kjøp av to boliger i samme sameie. 

- Vi mener at det er veldig viktig, spesielt i den situasjonen som er i store deler av bymarkedene, sier NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen Dagens Næringsliv.

NBBL er fortsatt spent på enkelte av de andre forslagene i loven, som går på hvor mye sameiermøtet kan forplikte sameierne av kostnader og om det blir anledning for større sameier til å vedta at man ikke skal føre regnskap eller ha revisor, slik lovutvalget har foreslått.

NBBL mener dette kan gi sameierne mindre innsyn i hva styret gjør. 

Her er tre forslag fra lovutvalget som NBBL har reagert på: 

 1. Oppheve begrensning på hvor mange boliger du kan eie.

  I dag kan ingen kjøpe mer enn to boliger (seksjoner) i samme sameie. Lovutvalget foreslår å fjerne denne bestemmelsen slik at et eiendomsselskap kan kjøpe opp et helt sameie.
   
 2. Fritak for alle sameier fra å føre regnskap og kontroll fra revisor hvis to tredjedeler av sameiet stemmer for. Idag er kun små sameier fritatt.

  I dag må sameier føre regnskap etter regnskapsloven og ha revisor. Lovutvalget foreslår at alle sameier skal få fritak fra «byrdene» ved å føre regnskap og revisorkontroll, ikke bare små sameier, slik loven gir rom for i dag.

  Det kan føre til at boligeiere mister innsyn i hva styret gjør. Mange investorer vil likevel like forslaget. Det gir mulighet til kontroll over et sameie uten plagsomt innsyn og innblanding fra boligeiere. 
   
 3.  Lovutvalget har foreslått et kostnadstak for hva sameiemøtet kan vedta, og at særlig inngripende eller viktige vedtak krever tilslutning fra alle sameiere før de kan gjennomføres. 

  For mange investorer vil lovutvalgets forslag jubles over, for leietakeres krav til bygget vil ofte være lavere enn en boligeiers. Lovutvalget har to forslag som kan begrense muligheten til oppgradering i sameiet
 • Et kostandstak for hva sameiermøtet kan vedta. De foreslår at det kun skal tilsvare en ½ gang folketrygdens grunnbeløp (G). Et eksempel på tiltak som kan bli stanset er innføring av fibernett. Forslaget vil kunne hindre fremtidsrettede investeringer som er fornuftige for boligeiere, men som investorer ikke ønsker. 
 • Lovutvalget har foreslått at særlig inngripende eller særlig viktige vedtak krever tilslutning fra alle sameiere før de kan gjennomføres. 

Mange sameier i eldre bebyggelse trenger å oppgraderes. Dette blir nesten umulig å gjennomføre fordi det i praksis ikke er mulig å få til enstemmighet om slike fordbedring. 

For mange investorer vil bestemmelsene være en gavepakke. De er ofte ikke interessert i større oppgraderinger av eiendommen, da dette ikke nødvendigvis etterspørres av deres leietakere.  


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer