NBBL til Dagens Næringsliv: Forslag til lovendring fremmer boligspekulasjon

Illustrasjon: Skjermbilde fra DN.no. De tre forslagene NBBL reagerer på er redigert inn i bildet.
I desember sender regjeringen sitt forslag til ny eierseksjonslov til Stortinget. Et lovutvalg kom i 2014 med tre forslag til endringer som alle er mer gunstige for investorer enn de som kjøper for å bo.

– Med den utviklingen som har vært i eiendomsmarkedet, så blir det i hvert fall ikke færre investorer i markedet fremover. Det er særlig tre av forslagene som vi er veldig skeptiske til som vi tror vil virke enda mer uheldig i dagens marked enn da de ble foreslått i 2014, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til Dagens Næringsliv. 

Avisen lister opp de forslagene NBBL reagerer på:

  1. Oppheve begrensningen på hvor mange boliger du kan kjøpe. I dag er det kun lov å kjøpe to seksjoner i ett sameie.
  2. Fritak for alle sameier fra å føre regnskap og kontroll fra revisor hvis to tredjedeler av sameiet stemmer for. Idag er kun små sameier fritatt.
  3. Lovutvalget har foreslått et kostnadstak for hva sameiemøtet kan vedta, samt at særlig inngripende eller viktige vedtak krever tilslutning fra alle sameiere før de kan gjennomføres. 

NBBL mener disse bestemmelsene vil være en gavepakke til investorer som ofte ikke er interessert i større oppgraderinger av eiendommen fordi det ikke nødvendigvis etterspørres av leietagerne.

– Vi redde for at disse tre bestemmelsene samlet sett vil ha veldig uheldige virkninger for dem som kjøper for å bo der selv, sier Lauridsen.

Les hele saken her 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer