Kommuneproppen: Etterlyser satsing på eldre og bolig

NBBL deltok på høring om kommuneproposisjon 2017 på Stortinget i dag og etterlyste en sterkere satsing på eldre og boliger.

Det forutsettes at en langt større andel av de eldre skal bo i egen bolig i alderdommen og få hjemmebaserte tjenester fremfor å bo på institusjon. Det er en god løsning for de eldre og bra for kommunale budsjetter. Utfordringen er at mange eldre bor i boliger som ikke egner seg som eldrebolig. Boligene må oppgraderes og tilpasses. Det betyr at politikerne må se eldrepolitikk og boligpolitikk i en større sammenheng.

Tilpasning av boliger krever statlige og kommunale initiativ

NBBL innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen var at kommuneproposisjonen burde vært tydeligere på at den kommende eldrebølgen forutsetter at en langt større andel av de eldre skal bli boende i egen bolig. Da må enten de eldre flytte. Ellers må dagens tilårskomne boligmasse, der svært mange eldre bor, oppgraderes slik at boligen fungerer. Mange eldre tar grep om sin egen boligsituasjon, men de fleste gjør det ikke. For å få til ønsket tilpasning av boliger kreves det både statlige og kommunale initiativ.

NBBLs tre hovedpunkter i høringen

  • NBBL ber komiteen stadfeste viktigheten av en solid og kompetent statlig boligfaglig institusjon som Husbanken.
  • NBBL mener at kap 851 post 78 ikke bør innlemmes i kommunens rammetilskudd, men forbli et boligsosialt virkemiddel for Husbanken.
  • NBBL mener staten bør etablere en mer aktiv boligpolitikk spesielt rettet mot det sterkt økende antall eldre i befolkningen

Les hele NBBLs høringsnotat til kommuneproposisjonen 2017


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer