Boligpriser

Boligprisene i april

Nok en sterk måned for boligprisene (foto: NBBL).
Boligprisene til Garanti Eiendom og Eiendom Norge har fortsatt stigning, mens OBOS-prisene har en liten nedgang i april.

Prisene på OBOS-boliger i Oslo-området var 0,9 prosent lavere i april enn i mars. Prisene på borettslagsleiligheter fra Garanti Eiendomsmegling har steget med 1,7 prosent i april 2016 sammenlignet med mars 2016. Hos Eiendom Norge gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned.

Nok en sterk måned for boligmarkedet

Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.
April ble nok en sterk måned i boligmarkedet, og det er på Østlandet at prisene utvikler seg sterkest. Spesielt Oslo har en meget sterk prisstigning så langt i år og skiller seg ut med et for lavt utbud av boliger til å kunne møte den sterke etterspørselen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norges statistikk omfatter boliger som annonseres på Finn.no og er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.
Her finner du hele Eiendom Norge-statistikken.

Naturlig korreksjon

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 54 214 kroner. Det er 0,9 prosent lavere enn i mars.

– En naturlig korreksjon etter en bratt start på året, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.
Hittil i år har prisene steget med 10,5 prosent. For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 48 424 kroner i april. Dette er 0,3 prosent lavere enn i mars, og 11,2 prosent høyere enn i april 2015.

– Vi har tro på at boligprisene vil fortsette å stige så lenge antall tilgjengelige boliger er lavere enn etterspørselen. Dermed blir det viktig for politikerne å vise handlekraft, særlig i pressområder i og rundt de store byene, sier Kjørberg Siraj.

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttende boliger er basert på registrerte overdragelser i de vel 61 000 boligene i OBOS-tilknyttende borettslag i Oslo-området.
Her finner du hele OBOS-statistikken.

Stigning for tredje gang

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i april 2016 på 35 346 kroner, mens det tilsvarende tallet i mars 2016 var på 34 748 kroner. I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,4 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 31 719 kroner.

– Prisene stiger for tredje måned på rad, og prisene har steget med 6,6 prosent så langt i år. Prisoppgangen vitner om nok en sterk måned i boligmarkedet, og med det trykket vi opplever i markedet for tiden forventer vi at veksten vil fortsette i månedene frem mot sommeren, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Ca 700 borettslagsboliger blir omsatt per måned, og statistikken utarbeides i samarbeid med Opinion AS.
Her finner du hele GARANTI Eiendomsmeglings prisstatistikk.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer