Endring av tomtefesteloven: Kraftig slag mot landets hus- og hytteeiere

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL, mener at en festerente på 2 prosent er et kraftig slag mot landets hus- og hytteeiere (foto: nyebilder.no)
Flertallet i justiskomiteen på Stortinget har blitt enig om endringene i tomtefesteloven. Det innebærer blant annet en festerente på 2 prosent. NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen sa til NRK Dagsrevyen 4. juni at en festerente på 1 prosent ville vært tilstrekkelig for å tilfredsstille menneskerettighetskonvensjonen.

Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på grunneiers eiendomsvern og var nødt til å foreta en lovendring.

Lauridsen mener forslaget, også etter behandlingen i justiskomiteen, er et kraftig slag mot landets hus. og hytteeiere.

-    Når flertallet i justiskomiteen går inn for en festerente som er høyere enn det som er nødvendig, velger de bevisst en løsning som innebærer høyere utgifter for titusenvis av hus- og hytteeier uten at dette er nødvendig, sier Lauridsen.

Forholdet blir ekstra paradoksalt når det er Staten som er landets største bortfester gjennom grunneiere som Statsskog og Opplysningsvesenets Fond. Når disse nå gis rett til å ta mye høyere festeavgift av private hus- og hytteeier, har det ingenting med menneskerettskonvensjonen, da denne ikke vernet staten mot seg selv. Konsekvensen av forslaget fra komiteflertallet blir en milliardoverføring fra privatpersoner til det offentlige.

-    Dersom forslaget blir vedtatt, frykter NBBL det vil bli reist søksmål mot Staten for brudd på hus- og hytteeiernes eiendomsvern etter menneskerettighetskonvensjonens P1-1 og artikkel 8. Det vil være aktuelt for alle de titusenvis av hus- og hytteeierne som påført en endring som ikke er nødvendig, avslutter Lauridsen.

Se hele innslaget fra NRK Dagsrevyen her

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer