NBBL får støtte fra Deloitte

På oppdrag fra Tomtefesterforbundet, har revisjons- og rådgivingsselskapet Deloitte gått gjennom forslaget til ny tomtefestelov. De har kommet til samme konklusjon som NBBL: Det nye forslaget til tomtefestelov kan være menneskerettighetsstridig.
Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist mener at endringer i ny tomtefestelov kan være menneskerettighetsstridig (foto: Twitter).

Dette har også NBBLs advokat Henning Lauridsen påpekt ved flere anledninger. Senest i en åpen høring i Stortingets justiskomite 7. mai.

Den forrige loven om tomtefeste ble erklært i strid med menneskerettighetsdomstolen på grunn av for lave avgifter. Nå er det flere som tar til orde for at også den nye loven kan få en dom mot seg i EMK på grunn av for høye festeavgifter

Til NRK sier Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist i Deloitte, at særlig de nye maksprisene er problematiske, og savner at de økonomiske konsekvensene av loven utredes grundig.

Revisjons- og rådgivingsselskapets regnestykker viser at for enkelte festere vil avgiften øke fra et par tusen til over femti tusen kroner i året. I selskapets egen beregning på hva en rimelig avgift på festetomt bør være, har de kommet frem til at maksprisen burde vært om lag halvparten av regjeringens forslag.

– Vi risikerer at vi nå får en lovendring som er så dramatisk at vi kan se en ny sak til Strasbourg, med festernes rettigheter for øyet, fordi det mangler økonomiske vurderinger for de tallene som nå ligger til grunn, sier Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist til NRK.

Les hele saken fra NRK her


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer