NBBL i Dagsnytt 18 om tomtefeste

Avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL deltok i debatt om tomtefeste på Dagsnytt 18 med Erik Lahnstein, adm. direktør i Norsk Skogeierforbund og statssekretær Vidar Brein-Karlsen
Loven vil føre til problemer fordi mange har innrettet seg etter en lov som nå blir endret, sa sa Henning Lauridsen, advokat og avdelingsdirektør i NBBL på Dagsnytt 18, onsdag 22. april. Anledningen var en dom i høyestrett om tomtefeste.

Lauridsen nevnte innledningsvis at dommen i Høyesterett har to store problemer:

- Høyesterett sier at loven ikke gjelder slik det står i loven.

- Høyesterett sier at det  Høyestrett mente i 2007 er feil.

Dette blir problematisk for de som i god tro har kjøpt seg en bolig i denne perioden og innrettet seg etter loven. De har belaget seg på ett avgiftsnivå, men så kommer Høyesterett og sier at det nivået ikke gjelder lenger.

Lauridsen fikk støtte fra Erik Lahnstein, adm. direktør i Norges Skogeierforbund, i at all usikkerheten og den politiske drakampen rundt tomtefeste er uheldig. Loven må endres og rettspraksis må endres slik at sitasjonen de siste årene unngås.

NBBL sammen med tomtefesteralliansen, har tidligere gått ut og kritisert regjeringens forslag til ny tomtefestefestelov. Bakgrunnen for endringen var en dom i Menneskerettighetsdomstolen.  NBBLs Henning Lauridsen mener at regjeringens forslag overoppfyller dommen, og sa at Norge igjen kan få en ny dom mot seg i Menneskerettighetsdomstolen. Denne gangen fordi forslaget går for langt i bortfesters favør.

Her får Lauridsen støtte fra uavhengige fagmiljøer.

Se hele debatten her

 

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer