NBBL i Byggfakta

Det er lite produktivt å nekte kollektive løsninger, slik at folk kan utnytte fordeler av felleskapet, sa Thor Eek i intervjuet med Byggfakta (ill.: faksimile fra Byggfakta/foto: Geir Hasle).
NBBLs Thor Eek intervjues om innføringen av individuelle AMS-målere i marsutgaven av Bygg Fakta.

Siste frist for innføring av individuelle fellesmålere er satt. Innen 1. janaur 2019 skal landets nettselskaper ha installert AMS-målere, såkalte "smarte strømmålere" i alle sine ladepunkt.  Det betyr en overgang til å bli målt og avregnet per boenhet for alle boligselskap, også de som i dag benytter seg av fellesmåling.

Til Byggfakta sier Eek at dette er lite smart samfunnsøkonomisk.

- Den smarteste løsningen vil være en fellesmåler som sammenstiller måledata for hele boligselskapet. Forskriften åpner for unntak ved at boligselskaper kan søke nettselskaper om viderføring av eksisterende fellesmåling. Dette bør være en prioritert løsning.

Fordi boligbyggelagene forvalter 450 000 boliger i 10 000 boligselskap, som tilsvarer ca 20 prosent av boligmassen, kan samfunnet spare store summer på å tillate fellemåling i boligselskaper.

Grovt sett kan innsparingen ligge et sted mellom 15-35 prosent per husholdning med fellesmåling, sier Eek til Byggfakta.

I tillegg vil det også gjøre det attraktivt for boligselskapene å bli plusskunder og levere strøm.

Hele intervjuet kan du lese på side 34 og 35 i  Byggfaktas mars utgave.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer