Hvor smart er det med smarte strømmålere?

NBBL ønsker fortsatt mulighet for fellesmåling i boligselskap (Ill.: Faksimile fra Tekniske Ukeblad 5.3.2015).
Det spørsmålet stiller NBBLs adm. direktør Thor Eek, i Teknisk ukeblad 5. mars. Nettselskap skal innstallere AMS-målere, såkalte "smarte strømmålere" i alle målepunkt. Det betyr at boligselskap med med fellesmåling må gå over til å bli avregnet per boenhet. Les om hvorfor ikke dette er så smart her.

"Før 1.1.2019 skal nettselskap ha installert AMS-målere, såkalte «smarte strømmålere» i alle sine målepunkt. For boligselskap som i dag har fellesmåling betyr det en overgang til å bli målt og avregnet pr boenhet. Det er ikke nødvendigvis smart.

Hensikten med AMS-målerne er blant annet å påvirke energiforbruket til å jevne ut effekttopper i nettet, og dermed spare utbygging av ny kapasitet. Men vi vet allerede nå at forbrukstoppene er om morgenen og kvelden, og at det i stor grad er temperaturavhengig. Bruk av strøm til andre tider av døgnet er samtidig på tvers av råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). P.ga. brannfare råder DSB oss til ikke å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel om natta, eller når vi ikke er hjemme. Forsikringsselskapene på sin side varsler at det kan bli avkortning i erstatning dersom disse rådene brytes. Da er det ikke veldig smart at nettselskapene og NVE anbefaler det motsatte! 

Myndighetene ønsker også å gjøre det enklere for kunder å levere egenprodusert strøm til nettet ved å bli såkalte «plusskunder». Borettslag og boligsameier har store tak- og veggflater som egner seg for solcellepanel, og de har derfor mulighet til å bli store  plusskunder. Forutsetningen er imidlertid at boligselskapet kan levere egenprodusert strøm i samme målepunkt som de kjøper strøm.  Hvis myndighetene vil ha aktive plusskunder i boligselskap, må de opprettholde muligheten til fellesmåling. Ellers utelater de en betydelig boligmasse fra å bidra i det langsiktige målet om mer kortreist, energivennlig strøm og redusert effektbelastning.

Det er derfor tvilsomt om investering i AMS-målere i hver boenhet i boligselskaper er så smart. Den smarteste løsningen vil være at man i hvert fall opprettholder muligheten til én fellesmåler som sammenstiller måledata for hele boligselskapet. Forskriften åpner for unntak ved at boligselskaper kan søke nettselskapet om å videreføre eksisterende fellesmåling, men det vil i følge NVE være vanskelig å få. Dette burde være en prioritert løsning, fordi ingen har svaret på hvordan boligselskap kan bli plusskunde uten en fellesmåler. Boligbyggelagene forvalter 440 000 boliger i 10 000 boligselskap. Dette tilsvarer 20 prosent av boligmassen. Samfunnet kan derfor spare store summer på å tillate fellesmåling i boligselskapene. I tillegg vil det også gjøre det attraktivt for boligselskapene å bli plusskunder og levere strøm. Det er det som er smart.

Thor Eek
Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund"

Innlegget sto på trykk i Teknisk Ukeblad 5. mars 2015


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer