Endringer i tomtefesteloven

Tomtefestalliansens medlemmer på trappen utenfor Stortinget etter møte med Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i justiskomiteen (foto: NBBL). :
Mange borettslag og sameier står på tomter som er festet. Nå jobber NBBL aktivt for at de skal komme best mulig ut når tomtefesteloven endres.

Tomtefesteloven må endres fordi Norge har blitt dømt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Et offentlig oppnevnt utvalg har foreslått endringer som avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL, mener er svært uheldige sett med festernes øyne.

- Dersom forslaget skulle bli en realitet vil det slå veldig uheldig ut for mange borettslag og sameier. NBBL har arbeidet aktivt for å få flest mulig politikere til å forstå at loven ikke må endres mer enn det som er nødvendig for å gå klar av Menneskerettighetskonvensjonen, sier Lauridsen.

Han har blant annet vært i møter med politisk ledelse i Justisdepartementet og justispolitikere på Stortinget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

15. desember var Lauridsen og resten av «Tomtefesteralliansen» i møte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra justiskomiteen. I tillegg til NBBL består alliansen av Tomtefesterforbundet, Norges Hytteforbund og Boligmentoren (tidligere Norges Huseierforbund).

- Vi oppnår mest for flest ved å stå sammen. Det kan være oppimot en million mennesker som har hus, leilighet eller hytte på en av landets rundt 250 000 festetomter, avslutter advokat og avdelingsdirektør i NBBL, Henning Lauridsen.

Det er ventet at regjeringen vil legge frem et forslag til endret tomtefestelov etter nyttår.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer