Husbanken svekkes

Det er beklagelig at Husbanken ikke fikk økt sin ramme i revidert nasjonalbudsjett for 2014. Vi ser for tiden en klar nedgang i byggingen av nye boliger, noe som øker viktigheten av å styrke Husbankens rolle. Rammen burde vært økt opp til samme nivå som i fjor, dvs. med 5 mrd.
NBBLs Thor Eek mener at Husbankens ramme burde vært økt med 5 mrd i revidert nasjonalbudsjett (foto: Arash Nejad).

Dette sier administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Thor Eek, i sin kommentar i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014.

Nedgang i nye boliger
Høy og stabil boligbygging er et viktig mål. Både i 2012 og 2013 ble det igangsatt ca. 30.000 boliger, mens det antatt er behov for ca. 38.000 nye boliger pr. år fremover. I år ligger det an til en bygging på rundt 25 000 boliger, og følgelig beveger vi oss stadig lenger vekk fra målet om høy og stabil boligbygging.

-    I denne situasjonen burde Husbanken få spille en større rolle for boligforsyningen, og fått fungere som et viktig supplement til det private kredittmarkedet. Det krever at Husbanken har en ramme på minst det tilsvarende som i fjor, sier Thor Eek.

Politisk enighet
Husbanken opplever for tiden rekordhøy søknadsinngang, men har allikevel måttet redusere sine lånetilsagn til nybygging med over 30 prosent. Samtidig  er det bred politisk enighet om viktigheten av at Husbanken opprettholder sin posisjon som et viktig statlig redskap i boligpolitikken. I forbindelse med budsjettbehandlingen sist høst, uttalte en samlet kommunal- og forvaltningskomite følgende: «Stortinget ber regjeringen følge Husbankens låneramme nøye for å vurdere om den er tilstrekkelig, og komme tilbake til Stortinget med forslag til en eventuell økning av lånerammen i revidert nasjonalbudsjett for 2014.»

-    En økning av årets låneramme til Husbanken slik at den ble på det samme nivå som i 2013, ville vært å oppfylle det en samlet kommunalkomite understreket i sin innstilling i fjor høst. Dette har ikke regjeringen lyttet til, så nå håper vi at Stortinget retter opp regjeringens mangel på handling, avslutter administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer