Stabile boligpriser i årets 1. kvartal

Boligprisstatistikken til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) viser et stabilt prisbilde for overgangen 2013 til 2014. En gjennomsnitts borettslagsbolig ble i 1. kvartal omsatt for ca. 2,15 mill. kroner. Det er omtrent det samme som i 4. kvartal 2013, men en nedgang på 2,4 % sammenlignet med 1. kvartal 2013.
Senorrådgiver Bente Johannesen utarbeider NBBLs boligprisstatistikk (foto: Arash Nejad).

- Vår statistikk viste gjennom fjoråret et mindre boligprisfall enn mange andre statistikker. Derfor er det heller ikke overraskende at vår statistikk for første kvartal viser et mer stabilt bilde enn de andre statistikkene. Hovedbildet er allikevel nokså likt: Prisnedgangen i 2013 fortsetter ikke inn i 2014. De mange spådommer om et kraftig prisfall som en del fagøkonomer har annonsert, ser derfor ikke ut til å bli en realitet, sier adm.dir. Thor Eek i NBBL. 

Her finner du hele statistikken

Boligprisene varierer mye fra region til region. De høyeste prisene finner vi i Stavanger der kvadratmeterprisen for blokkleiligheter er på 42 600 kroner, etterfulgt av Oslo med 41 200 kroner. Om vi ser bort fra de store byene, ligger prisnivået mellom 20 – 30 000 kroner per kvadratmeter.

- Tradisjonelt har boligprisene økt mest i første halvår, og dette tror vi også vil bli situasjonen i 2014. At boligprisene viser en positiv tendens utover våren, vil være bra for nyboligsalget og dermed også boligbyggingen. Igangsettingen av nye boliger har de siste månedene vist en nedadgående trend. Større tro på stabile bruktboligpriser er helt avgjørende for å snu denne trenden. På vegne av boligbyggelagene og andre boligutviklere landet rundt, er vi glad for at det store boligprisfallet ser ut til å utebli. I NBBL mener vi fortsatt det ligger an til en beskjeden prisstigning for hele 2014 på 2-3 prosent, sier Thor Eek i NBBL.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer