Mottrekk til Finanstilsynet

En samlet borgerlig opposisjon ville i 2013 redusere egenkapitalkravet ved boligkjøp. I posisjon ser det nå ut som om Siv Jensen bøyer av for Finanstilsynet, selv om NBBL fortsatt håper at tidligere uttalelser står ved lag.
Thor Eek er bekymret for at andelen unge boligeiere går ned. Han ønsker at finansminister Siv Jensen kommer med mottiltak som kan dempe effekten av egenkapitalkravet (foto: Arash Nejad).

- Det overrasker ikke oss at Finanstilsynet ikke fant grunn til å endre egenkapitalkravet. Finansmininster Siv Jensen står nå i en vanskelig skvis, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

NBBL vil derfor avstå fra å harselere over hva Siv Jensen og partiet hennes gikk til valg på og hva som nå blir realpolitikk. Derimot oppfordrer NBBL på det sterkeste finansministeren til å komme opp med tiltak som kan dempe effektene av det strenge egenkapitalkravet.

-I særlig grad gjelder dette tiltak for å gjøre det litt lettere for unge å kjøpe seg sin første bolig, sier Thor Eek i NBBL.

Tiltak som gjør det enklere for førstegangsetablerere
NBBL har 31. januar sendt brev til Siv Jensen der det spesielt pekes på tre raske mottrekk som kan dempe effekten av det høye egenkapitalkravet:

  • Økt fleksibilitet og effektivitet rundt regler for å avvike fra 15 prosent-regelen.
  • Endringer i retningslinjene for risikovurderinger når det anvendes fastrente.
  • Ungdom med forholdsvis lave inntekter må få tilgangen på startlån gjennom Husbanken for å hjelpes inn på boligmarkedet. 

Reduksjon i antall unge boligeiere
Like før det ble kjent at Finanstilsynet ikke ønsker å redusere egenkapitalkravet, presenterte Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) tall som viser at andelen unge boligeiere har gått ned fra 2007 til 2012 (NIBR-rapport 2013:28).

Eek er bekymret for at antallet unge som eier sin egen bolig viser en nedadgående trend.

-Egentlig burde kurven pekt i motsatt retning siden faktum er at flere får hjelp av sine foreldre til å kjøpe sin første bolig. Jeg er derfor redd for at vi ser mer enn bare konturene av økte klasseskiller på boligmarkedet. Hvis ikke finansministeren gjør noe med egenkapitalkravet, må hun i det minste raskt komme opp med skadedempende tiltak, understreker Thor Eek, i NBBL.
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer