Ingen ny boligpolitikk

Det er enkelte positive boligpolitiske påplussinger i budsjettforslaget, men vi er milevis unna det boligpolitiske krafttaket som mange har etterlyst, sier NBBLs Thor Eek om regjeringens forslag til budsjett for 2013. Han mener 20 mrd til Husbanken ikke kan regnes som offensivt så lenge det tilsvarer samme beløp som har blitt stilt til disposisjon for i 2011 og 2012.
Thor Eek, adm. dir. i NBBL savner en offensiv boligpolitikk (foto: Tanya Wallin).

Regjeringen bevilger også 10 prosent mer til etablering av kommunale utleieboliger, noe som utgjør 110 boliger.

I begynnelsen av 2013 har regjeringen varslet en egen stortingsmelding om boligpolitikk og referer til at ytterligere tiltak vil bli presentert når den kommer på nyåret.

-Det er ikke unaturlig at regjeringen skyver større boligpolitiske omlegginger til boligmeldingen. Med tanke på boligdebatten hadde vi likevel forventet at regjeringen hadde presentert tiltak for økt boligbygging for å vise at den tar situasjonen på alvor. En økning på 110 utleieboliger for vanskeligstilte er selvsagt bra, men en videreføring av 1000 studentboliger er lavere enn forventet.  Dette representerer definitivt ikke noen kraftfull boligpolitikk, påpeker Thor Eek i NBBL.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer