Boligbyggelag øyner håp om støtte til omsorgsboliger

I januar 2011 annonserte regjeringen nytt regelverk for hvem som kunne få offentlig støtte til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Målet var bl.a. å øke antall omsorgsplasser gjennom å gi kommunene større frihet til å samarbeide med private. Resultat: et fryktelig kronglet regelverk som har avskåret boligbyggelag og andre private aktører fullstendig.
Adm. dir. Thor Eek i NBBL synes det er gledelig at helse- og omsorgs- ministeren har kommet på banen i saken om videretildeling av tilskudd til omsorgsboliger (foto: Thomas Bjørnflaten/ Nyebilder.no)

Store forventninger
I fjor ble nytt regelverk for tilskudd til finansiering av sykehjem og omsorgs- boliger presentert med pomp og prakt på en pressekonferanse hos OBOS. Boligbyggelag, kommune-Norge, KS og NBBL hadde i lang tid arbeidet for et nytt regelverk for tilskudd til finansiering av sykehjem og omsorgsboliger, og forventningene var dertil høye.

Regjeringen stilte mannsterke med statsminister, helse- og omsorgsminister og kommunalminister.

 - Vi trenger at alle gode krefter samarbeider for å nå målene vi har satt oss om heldøgns omsorg til alle som trenger det innen 2015, sa statsminister Jens Stoltenberg, med klar adresse til blant annet boligbyggelagene.

Intensjonen var klar – private skulle være et viktig supplement til kommunene for å få bygget et tilstrekkelig antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Umulig
Da regelverket var ferdig utformet, viste det seg imidlertid å være bortimot umulig for kommunene å engasjere private uten selv å bli sittende igjen med mye arbeid og stor risiko. Det var ekstra krevende for kommunene å velge et privat alternativ i stedet for selv gjøre jobben.  

Etter over et år med de nye reglene er det ingen tvil om at regelverket ikke har virket etter sin hensikt.  

- Så langt har ingen boligbyggelag realisert omsorgsboligbygging innenfor det nye regelverket. Hovedårsaken er at kommunenes mulighet for såkalt videretildeling av tilskuddet til andre aktører forsvant med de nye reglene, forklarer adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Thor Eek.

Ett av boligbyggelagene som ønsker å bygge omsorgsboliger er Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) som i lengre tid har vært i dialog med Trondheim kommune. TOBBs planer om bygging av 22 omsorgsboliger i tilknytning til et sykehjem på Kattem har så langt ikke vært mulig å realisere, selv om både kommune og boligbyggelag har et felles ønske å realisere arbeidet.

Positivt signal fra Strøm-Erichsen
I gårsdagens Dagsrevyen ble prosjektet lagt fram for helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som eksempel på vanskelighetene kommuner og private møter. Vi så en ydmyk statsråd, som innså at de nye reglene for investeringstilskudd ikke hadde gitt det ønskede resultat. Strøm-Erichsen ønsker nå ta opp saken med Husbanken, KS og boligbyggelagene.

Dette synes Thor Eek i NBBL er svært gledelig.

- Flere boligbyggelag er i dialog med kommuner om bygging av omsorgsboliger, og vi håper at helse- og omsorgsministerens nye initiativ kan åpne for enda flere nye omsorgsplasser fremover, sier NBBL-sjefen.

NBBL har jobbet hardt for å få på plass et velfungerende regelverk. Ifølge Eek er NBBL beredt til å bidra videre for å finne fram til gode løsninger. Forrige gang det var en satsing på omsorgsboligbygging, på 1990-tallet, bygde boligbyggelagene hver fjerde omsorgsbolig her til lands.

- Denne erfaringen bør det være nyttig å ha med seg videre i satsningen på gode boliger for omsorgstrengende framover, avslutter Eek.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer