La deg inspirere av Lønnealléen borettslag!

Etter at Lønnealléen borettslag på Tveita i Oslo kastet ut oljefyren til fordel for pelletsfyring, har borettslaget fått tilsagn om investeringsstøtte på nesten én million kroner fra Oslos Klima- og energifond. Nå har Miljøverndepartementets Klimaløftet laget inspirasjonsfilm om borettslaget.
Miljøverndepartementet har laget en filmsnutt fra Lønnealléen borettslag (foto: Lønnealleén borettslags Facebookside).

De tre blokkene med til sammen 204 leiligheter i Lønnealléen borettslag bruker nå nesten utelukkende trepellets som oppvarming, noe som sparer klimaet for 450 tonn CO2 i året. Kun i de verste kuldeperiodene benyttes strøm i tillegg, og oljefyring er det helt slutt på.

Se Klimaløftets film fra Lønnealléen borettslag her

Ifølge OBOS Prosjekt vil investeringen i pelletsfyr og innførte individuelle energimålere være nedbetalt i løpet av ca. fem år. Årlig utgjør enøktiltak og overgangen til pellets en besparelse på nesten 500.000 kroner for borettslaget, noe som betyr lavere husleie for beboerne.

I 2009 vant Lønnealléen NBBLs miljøpris på 25 000 kr. – Miljøprisen på 25.000 kroner har vi brukt til å installere flere grillplasser på uteområdet, forteller styreleder Sven-Robby Syversen Dierkes.

På den nye nettsiden www.oljefri.no kan du finne kvalitetssikrede leverandører som hjelper deg å skifte ut oljekjelen med pellets, varmepumpe eller annen fornybar energi i ditt borettslag.

- Her kan du be om prisanbud. Men husk at du må søke om støtte fra Enøketaten og få tilsagn før du bestiller oppdraget, sier Jenny Kosberg Skagestad i Enøketaten.

Les mer om Lønnealléen borettslag på Enøk-etatens hjemmesider.
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer