Tryggere å bo i borettslag

Nye regler om informasjonsplikt skal forebygge problemer med lavinnskuddsboliger i borettslag med høy fellesgjeld.
Henning Lauridsen i NBBL er positiv til regelendringer for borettslag (foto: nyebilder.no/NBBL).

Finansdepartementet meldte tidligere denne uken om nye  regler som gjør det enklere for boligkjøpere å orientere seg i boligmarkedet. Fra og med 1. januar 2011, er disse reglene gjeldene:

  • Informasjonsplikt om konsekvenser av avdragsfrihet: Borettslag plikter å opplyse om hvilket beløp felleskostnadene vil øke med for hver borettslagsandel i tilfeller der fellesgjelden i henhold til nedbetalingsplan vil øke i fremtiden. Opplysningene må tas inn i notene til årsregnskapet.
     
  • Informasjonsplikt om skjev fordeling av fellesgjeld: En plikt for borettslag til å gi en oversikt over hvordan fellesgjelden er fordelt på de ulike borettslagsandelene. Også slike opplysninger må tas inn i notene til årsregnskapet.

Disse reglene er kommet som følge av fokus på lavinnskudds-borettslag, der lave innskudd ble kombinert med relatvit høy fellesgjeld. Enkelte opererte med både lang avdragsfrihet og skjevdeling av fellesgjeld.

NBBL-advokat Henning Lauridsen sier til VG Nett - Dine Penger, at NBBL er postiv til regelendringene. - Selv om det ikke var mange borettslag som fikk problemer, var problemene store i det fåtallet borettslag som ble etablert av useriøse utbyggere, sier NBBL-advokaten til VG.

Les hele saken i VG

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer