Mange kan bare fyre med strøm

Hver fjerde bolig i Norge har strøm som eneste oppvarmingskilde i sprengkulda, viser en undersøkelse fra NBBL. Og antallet øker.
Hege Skinner i NBBL ønsker at flere skal få tilgang til alternative oppvarmingssystemer.

– Svært mange her i landet mangler alternativer til strøm når de skal holde varmen. Det gjør dem sårbare for strømbrudd og svingninger i strømprisen, sier administrerende direktør Hege Skinner i NBBL.

13 000 boligbyggelagsmedlemmer over hele landet har svart på spørsmål om hvordan de varmer opp boligene sine. Halvparten av medlemmene bor ikke selv i borettslag. 26,5 prosent svarte at strøm er deres eneste oppvarmingskilde.

Enkelt og billig
Tallet på boliger som bare kan fyre med strøm har økt de siste årene. Statistisk sentralbyrås tall fra 1990 viser at 23,5 prosent av boligene den gang bare hadde strøm.

– Til tross for at det er et nasjonalt mål å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming av boliger, ser vi at dette ikke påvirker investeringene i energifleksible oppvarmingssystemer. Det må bli flere boliger der folk kan skifte mellom ulike varmekilder, sier Hege Skinner.

Strøm er absolutt vanligst blant dem som bare har én varmekilde i huset. Men mange (åtte prosent) har vannbåren varme som eneste oppvarming.

– Vi ser at så mange som fire av ti norske boliger bare har én varmekilde. Andelen har faktisk ikke endret seg særlig siden 1950-tallet. Forklaringen er trolig at det har vært et politisk mål å knytte alle til strømnettet og at strøm har vært billig i Norge, sier Skinner.

Bruker mindre
Selv ikke boliger som er bygget de siste ti årene har flere oppvarmingssystemer.
– Årsaken er ikke lenger at strøm er billig, men at det er dyrt å installere alternative oppvarmingssystemer. De tekniske kravene til boliger har blitt strengere, slik at det trengs mye mindre strøm og energi til oppvarming. Utbyggerne har ikke prioritert installering av en ekstra varmekilde.

Løsningen for boligeiere som sliter med strømregningen i eldre hus og leiligheter, er ikke nødvendigvis peis eller vedovn.
– I boligblokker og konsentrert bebyggelse kan etterisolering og det å bytte ut gamle vinduer bidra til å redusere strømregningen, sier Hege Skinner i NBBL.

SLIK FYRER VI
83 prosent av norske boliger bruker elektrisk strøm til oppvarming.
26 prosent har strøm som eneste varmekilde.
38 prosent har bare ett oppvarmingssystem i boligen.
46 prosent av boligene har to oppvarmingssystemer, mens 15 prosent av boligene har tre varmekilder.
52 prosent har peis eller vedovn.
Andelen boliger som har peis eller vedovn varierer mye mellom fylkene. I Oslo kan bare én av fire fyre med ved. I Finnmark har hele 77 prosent peis eller vedovn.
 
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer