Sikkerhet i borettslaget

Løsning på brannsikringsproblemer borettslagstyrer ofte opplever.
Gunnar Andersen, avdelingsleder i NBBL Partner, ønsker økt fokus på brannsikkerhet i borettslag (foto: NBBL/Nyebilder.no).

- Tilbakemeldinger fra styrer i landets borettslag viser at arbeid med brannsikkerhet kan være utfordring, sier Gunnar Andersen, avdelingssjef for Skade- og personalforsikring i NBBL Partner.

Brannsikring
Andersen og hans medarbeidere møter i disse dager en rekke av landets borettsalgstyrer på konferanser for tillitsvalgte rundt omkring i Norge.

- Styrene har en utfordring når det gjelder å skaffe seg oversikt over tilstanden til brannvernutstyret i boligene. De har også en jobb å gjøre for å øke kunnskapen om brannsikring hos beboerne for på den måten å styrke sikkerheten i hele borettslaget, forteller Andersen.

Sikkerhetsposen
- Samtidig har vi et klart inntrykk av gjennom samtaler og undersøkelser at styremedlemmene er veldig interessert i å gjøre noe, men det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre.

Men til dette har Andersen et godt forslag. I samarbeid med Trygg og Sikker AS er NBBLs sikkerhetspose tigjengelig for alle boligselskaper som har tegnet Totalforsikring for boligselskap som sitt forsikringsprodukt. Posen som enkelt kan henges på inngangsdøra, inneholder disse produktene:

  •  Røykvarslerbatteri
  • Testrøykestikker, for å teste røykvarslerne etter at batteriet er skiftet
  • "Sikkerhetssjekk", en DVD utarbeidet av If og NBBL.
  • Folder med sjekkpunkter for sikkerhet i boligen:
    • Sjekk og test av røykvarslere
    • Sjekk av brannslukker og husbrannslange
  • Svarkort til styret

Batteribyttedagen
- 1. desember er batteribyttedagen for røykvarslere og en glimrende anledning til å fokusere på brannsikkerhet i borettslaget. Heng sikkerhetsposen på dørhåndtaket slik at folk blir oppmerksomme på den når de kommer hjem, oppfordrer Andersen.

- I tillegg til å skifte batteriet skal beboere kontrollere brannslokkeutstyret og røykvarsler og melde tilstanden tilbake til styret på svarkortet. De skal også melde dersom alt er ok. På den måten vil styret oppfylle sine forpliktelser for denne delen av Internkontrollforskriften. 

Her kan du lese mer om og bestille NBBLs sikkerhetspose

Skal posene komme frem til 1. desember er det viktig at bestillingen sendes senest 14. november.
 

 

 

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer