Trengs det en ny boligpolitikk?

Boligetablering vil fortsette å være et tøft løft for ungdom. Det mener Ungdomsgruppen i NBBLs Framtidsprosjekt 2030 i sin sluttrapport. Denne uken hadde de invitert eksperter og politiske ungdomsledere til debatt om boligpolitikken.

ALLE SAMLET: Ungdomsgruppen i NBBLs Framtidsprosjekt 2030 hadde klart å samle lederne for alle de politiske ungdomsorganisasjonene til debatt om ungdommens situasjon på framtidens boligmarked. (Foto: Jon T. Merg)
Ungdomsbølgen. En ny ungdomsbølge har startet. I de kommende ti årene kommer det en økning på 130.000 unge mellom 20 og 30 år som skal inn på boligmarkedet. Det er høyst usikkert hva som vil møte dem. Spørsmålene er mange knyttet både til rente, boligpriser og hva slags lånebetingelser unge mennesker som skal etablere seg vil møte.
 
Ny boligpolitikk? Dette var spørsmålet NBBL og ungdomsgruppen reiste da de denne uken inviterte til halvdagsmøte i en fullstappet sal i Håndverkeren i Oslo. De hadde lyktes med å få lederne av alle de politiske ungdomsorganisasjonene (unntatt FrPU) med i paneldebatt. Fire faglig sterke folk sto for innledningene.

Boligverstingen. Den profilerte samfunnsdebattanten og sosiologen Kjetil Rolness sa rett ut at Norge er blitt en "boligversting" og at velferdsstaten langt på vei har gitt fra seg ansvaret for boligpolitikken. I innledningen, som han hadde kalt "Boligpolitikken som forsvant", ga han uttrykk for at boligpolitikken har sviktet ungdommen og at mange unge ikke har råd til det privilegiet å kjøpe en bolig hvis de ikke er av rik familie, har rik kjæreste eller arver.

Når kjøp blir feil. Både ass. direktør Tore Johannesen i NBBL og Leieboerforeningens daglige leder, Lars Aasen, understreket at det i dagens Norge er blitt for få ikke-kommersielle utleieboliger. Å få opp tilbudet av rimelige utleieboliger krever nemlig tilskudd.

De pekte begge på at det å leie er både et nødvendig og godt alternativ for ungdom i en overgangsfase. NBBLs ass. direktør sa at det er bra for Norge om landet får en ungdomsgenerasjon som er opptatt av å bli kvalifiserte til yrkeslivet og være mobile og ikke så opptatt av å kjøpe sin egen bolig veldig tidlig. Det blir helt feil fokus. Boligkjøp kan en gjøre når en har råd til det og trenger det, sa Tore Johannesen.

Redusere risiko.  De fikk følge også av forskningsleder Berit Nordahl ved NIBR som mente det trengs tre grep i en boligpolitikk for unge. Det første er å redusere risikoen ved boligkjøp når unge går inn på eiemarkedet, det andre er å utvide alternativene til det å eie ved etablering av et større utleiemarked og flere studentboliger. Det tredje er å få til en mer ungdomsvennlig utbyggingspolitikk.

Tilskudd må til.  Fagfolkene fikk langt på vei følge av hele ungdomspanelet der flere etterlyste et program for bygging av flere ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. Både AUF-leder Martin Henriksen, Mali Steiro Tronsmoen fra SU og Senterungdomsleder Christina Ramsøy, ga uttrykk for at de forventet mer tilskudd til utleieboliger i krisepakken som skal legges 26. januar.
 
Friskus Asheim. Det aller friskeste innslaget i forhold til eget parti sto nok Unge Høyre-leder Henrik Asheim for. I en sekvens av debatten som gikk på boligskatt og boliginvestering som ren spekulasjon, kunne Asheim opplyse at UH nå drøfter et forslag om eiendomsskatt på bolig "nr 2", dvs. en bolig man ikke bor i selv. - Det er ikke samfunnsøkonomisk gunstig at at folk bruker sparepengene sine til en ekstra bolig, mente Unge Høyre-lederen som allerede dagen etter fikk pepper for forslaget fra partiets nestleder Jan Tore Sanner.
 
Ønsker å eie. Uansett. Det som står fast er at seriøs forskning viser at ungdoms boligønsker har vært forbausende stabile de siste 30 årene, og det ventes ingen vesentlig endring fram mot 2030. Ungdom kommer til å gjøre som foreldregenerasjonen. Også dagens unge ønsker å eie bolig når tiden med studier og mindre stabile arbeidsforhold er over.
 
Innledninger på konferansen:

 
 
 
Les også:
 

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer