Regjeringen positiv til NBBLs forslag

Jeg er enig i at det bør tas noen krafttak i boligpolitikken, skriver Kommunal-og regionalminister Odd Roger Enoksen i et svar til NBBL, som i begynnelsen av august ba regjeringen sette i verk konkrete tiltak for å bedre boligsituasjonen spesielt for ungdom.
Jeg er enig i at det bør tas noen krafttak i boligpolitikken, skriver Kommunal-og regionalminister Odd Roger Enoksen i et svar til NBBL, som i begynnelsen av august ba regjeringen sette i verk konkrete tiltak for å bedre boligsituasjonen spesielt for ungdom.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer